Thời sự

204 đơn vị Công an xã, thị trấn của Quảng Nam chưa có trụ sở làm việc

Hiện nay tại Quảng Nam chỉ có 12/216 Công an xã, thị trấn có chỗ làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu; còn lại 204 Công an xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc. Trước thực tế đó, ngày 9-9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

CBCS Công an xã thường xuyên trao đổi thông tin với người dân để nắm tình hình ANTT tại địa phương.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại cơ sở và xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, thị trấn hiện nay là nhiệm vụ hết sức cấp thiết để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được bố trí ít nhất 5 CBCS Công an chính quy. Công an xã, thị trấn là một cấp Công an chính quy cơ sở đặt trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam, đây là lực lượng vũ trang chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở và cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nhiệm vụ Công an xã, thị trấn là rất nặng nề, phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 12/216 Công an xã, thị trấn (5 xã và 7 thị trấn) có chỗ làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn do được UBND tỉnh đầu tư hoặc sử dụng lại các cơ sở làm việc cũ; còn lại 204 Công an xã, thị trấn (198 xã và 6 thị trấn) chưa có trụ sở làm việc. CBCS phải làm việc tạm tại các trụ sở cũ của UBND xã, thị trấn hoặc làm việc chung trong UBND xã, thị trấn với điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế như: thiếu diện tích, không có phòng tiếp công dân, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính, kho vật chứng… hoặc phải di chuyển xa vị trí làm việc gây bất lợi cho công tác, sinh hoạt chung, có nơi lực lượng Công an xã, thị trấn vừa phải tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, vừa phải trực tiếp đấu tranh với đối tượng vi phạm pháp luật trong cùng một phòng làm việc gây nhiều trở ngại cho công tác nghiệp vụ.

“Với đặc điểm và tình hình nêu trên, việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn là hết sức cần thiết, cấp bách để Công an xã, thị trấn có chỗ làm việc ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở trong tình hình hiện nay, ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận.

 Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra nhà ở cho CBCS Công an chính quy được tăng cường về các xã biên giới.

Tuy nhiên theo ông Thanh, việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn phải đảm bảo đúng quy định, có lộ trình phù hợp, có sự thống nhất từ Bộ Công an, tỉnh, huyện, xã và nhân dân; căn cứ thực tiễn từng địa phương để thực hiện theo lộ trình phù hợp, không để lãng phí. Quá trình thực hiện Đề án phải khách quan, toàn diện, đầy đủ; tính toán kỹ nhu cầu về diện tích xây dựng, trang bị phương tiện, công cụ, kinh phí đầu tư theo phân kỳ trong thời điểm hiện tại cũng như về lâu dài.

Theo đó, lộ trình thực hiện đề án từ năm 2021 đến năm 2030, cụ thể: Năm 2021 Hoàn chỉnh Đề án. Từ năm 2022 đến năm 2026 triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 123 Công an xã, thị trấn. Từ năm 2027 đến năm 2029 triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 81 Công an xã, thị trấn còn lại. Đến năm 2030 hoàn thành toàn bộ nội dung đề án. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách UBND tỉnh và cân đối của các địa phương.
Nguồn: cadn.vn

Comment here