Tin tức

Cắt giảm hơn 41 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021

UBND tỉnh vừa quyết định cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 số tiền hơn 41,3 tỷ đồng đối với các sở ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh. Trong đó, cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước đối với dự toán còn lại sau ngày 15.6.2021 hơn 10,5 tỷ đồng; tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại sau ngày 15.6.2021 hơn 30,8 tỷ đồng.

Theo Công văn số 6299 ngày 1.6.2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021, đối tượng thực hiện cắt giảm là các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hoặc sử dụng số thu phí được để lại, thu nghiệp vụ được để lại theo quy định để chi hoạt động thường xuyên.

 Nguồn: CHÂU NỮ, baoquangnam.vn
Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest