Tin mới nhất

Chậm kiểm toán các doanh nghiệp quy mô lớn sẽ gây hậu quả trong tương lai

Theo lộ trình thoái vốn, rất nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, sau khi tái cơ cấu, vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ dưới 50% vốn điều lệ, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn rất lớn. Theo chuyên gia, nếu bỏ qua, không kiểm toán các doanh nghiệp này có thể gây hậu quả trong tương lai.

Nguồn: Tienphong