Phòng chống Covid-19Tin tức

Cho phép quán ăn hoạt động trở lại từ ngày mai

Từ ngày mai hàng quán ăn có thể hoạt động trở lại

Cho phép các QUÁN ĂN trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Thời gian áp dụng: Từ 00 giờ 00, ngày 03/08/2021

Theo TTVH Tam Kỳ