Trắc trở trục ngang quốc lộ

Những trục ngang quốc lộ (QL) đi về các huyện miền núi vẫn còn trắc trở, khi nhiều điểm yếu cố hữu về tiêu chuẩn kỹ thuật, bề ngang mặt đường, độ dố

Xem thêm