Du lịch đời sốngTin tức

Đấu thầu quản lý, vận hành các nhà máy, hệ thống cấp nước sạch tập trung

(UBND tỉnh vừa có văn bản giao UBND các huyện, thị xã gồm Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Điện Bàn tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình và xây dựng phương án, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đầu tư sửa chữa, nâng cấp các nhà máy, hệ thống cấp nước sạch từ nguồn ngân sách cấp huyện; báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện.

Trong thời gian chờ rà soát, đánh giá hiện trạng công trình và sửa chữa, nâng cấp các nhà máy, hệ thống đường ống; UBND các huyện, thị xã căn cứ quy định tại Thông tư số 54 (ngày 4.5.2013) của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và trình tự thực hiện của Sở Xây dựng, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước sạch do địa phương quản lý; thương thảo, ký kết hợp đồng quản lý, vận hành với nhà thầu trước ngày 31.12.2021.

UBND tỉnh yêu cầu công tác đấu thầu quản lý vận hành các nhà máy, hệ thống cấp nước sạch phải đảm bảo nghiêm ngặt về bảo vệ tài sản nhà nước; an ninh, an toàn chất lượng nước, môi trường và các nội dung liên quan theo quy định pháp luật.

 Nguồn: CHÂU NỮ, baoquangnam.vn
Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest