Thời sựTin mới nhất

Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa gần 436 ha thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa được triển khai tại 2 xã Tam Anh Nam và Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Một phần Khu kinh tế mở Chu Lai.
Một phần Khu kinh tế mở Chu Lai.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 23/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được triển khai tại 2 xã: xã Tam Anh Nam và xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai).

Trước đó, theo Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì dự án trên được triển khai chỉ ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai).

Dự án do CTCP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa thực hiện với quy mô sử dụng đất 435,8 ha tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 462 tỷ đồng.

Nguồn: https://baodautu.vn/batdongsan/dau-tu-xay-dung-khu-cong-nghiep-tam-anh—an-an-hoa-gan-436-ha-thuoc-khu-kinh-te-mo-chu-lai-d174081.html