Đề nghị VNPT cung cấp dịch vụ wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn, khối phố

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có văn bản về cung cấp dịch vụ wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh.

Đây là đề nghị của Quảng Nam trong việc hỗ trợ thiết lập và cung cấp dịch vụ wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, khối phố, nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh, tăng khả năng tiếp nhận thông tin, tiện ích, công nghệ và các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin (VT-CNTT) hiện đại, đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số.

Theo đó, tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đề nghị xem xét đưa nội dung thiết lập, cung cấp và duy trì các điểm dịch vụ truy cập internet wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh như một hoạt động trong kế hoạch chuyển đổi số tại địa phương, xây dựng phương án và kế hoạch tiến độ triển khai. Đồng thời cho phép VNPT đồng hành và tham gia vào công tác tư vấn và xây dựng Đề án Chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị xem xét sớm triển khai thủ tục pháp lý để đầu tư hoặc thuê dịch vụ CNTT với các hệ thống đang triển khai thử nghiệm của VNPT như: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh IOC; Hệ thống thông tin đất đai; ứng dụng Smart Quảng Nam; Trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC eDu… VNPT cũng đề xuất UBND tỉnh tạo điều kiện để VNPT Quảng Nam được cung cấp các dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cho 100% UBND xã và Đảng ủy xã, triển khai hệ thống truyền thanh thông minh…

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2015 – 2020. Trong thỏa thuận này, Tập đoàn VNPT cam kết đồng hành cùng UBND tỉnh Quảng Nam triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực VT-CNTT để Quảng Nam trở thành đô thị thông minh phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng VT-CNTT phục vụ cho việc xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tại Quảng Nam. Hai bên đã thống nhất chủ trương tạo điều kiện thuận lợi nhất tham gia các chương trình mục tiêu, chiến lược phát triển của mỗi bên góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động hợp tác.

AN BÌNH

Miss. admin