Tin tức

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14.8 đến ngày 20.8.2021

(QNO) – Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/08 đến ngày 20/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 14/8/2021 (5h00 – 14h00)

Trạm Xuân Ngọc 1, Tam Thạnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1-1, 3-1, Đức Phú, Trung Hòa 1, 2, Tam Xuân 4-3

Ngày 15/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Tam Hòa 6, Đoàn Thị Chức

Ngày 17/8/2021 (5h00 – 14h00)

Trạm Thôn 6 Tam Hải

Ngày 17/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Tam Hòa 12, 14

Ngày 18/8/2021 (7h00 – 10h00)

Trạm Cảnh sát biển T1, T2, T3, T4, T5, Thép Trường Thành, K41, Xăng dầu QK5, Công ty Sông Thu, Kè biển Tam Quang, Phá dỡ Tàu biển

Ngày 20/8/2021 (05h00 – 06h00) và (13h00 – 14h00)

Một phần xã Tam Anh Nam, Tam Sơn, Tam Trà

Ngày 20/8/2021 (5h00 – 14h00)

Tam Sơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2-1, Thuận Yên Đông, Thuận Yên Tây, Phú Hòa

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 14/8/2021 (7h00 – 8h30)

Trạm T1 PMTT

Ngày 14/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Trường chính trị

Ngày 16/8/2021 (7h00 – 10h00)

Trạm Tam Thăng 4

Ngày 17/8/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Trần Cao Vân 4

Ngày 18/8/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Trường Xuân 1

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 14/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm Tam Dân 3 xã Tam Dân

Ngày 17/8/2021 (5h00 – 14h30)

Trạm Phước Lợi xã Tam Dân

Ngày 17/8/2021 (5h00 – 12h30)

Trạm Lãnh 2-3 xã Tam Lãnh

Ngày 18/8/2021 (6h30 – 12h00)

Trạm T4 TTHC Phú Ninh thị trấn Phú Thịnh

Ngày 20/8/2021 (6h30 – 12h00)

Trạm Tam An 6 xã Tam An

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 14/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm Tiên Mỹ 3 xã Tiên Mỹ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 14/8/2021 (5h30 – 14h00)

Xã Trà Đốc

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 16/8/2021 (6h00 – 11h30)

Trạm Công An GT 1

Ngày 16/8/2021 (13h00 – 16h30)

Trạm Xóm Tây

Ngày 17/8/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm T4 Bình Tú

Ngày 17/8/2021 (13h30 – 17h00)

Trạm Cơ Khí 2

Ngày 18/8/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm UB Bình Phục

Ngày 18/8/2021 (9h30 – 11h30)

Trạm Bình Phục 3

Ngày 18/8/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm Hạt Điều

Ngày 18/8/2021 (15h30 – 17h30)

Trạm Gạch Nguyên Tâm

Ngày 19/8/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Tứ Thăng

Ngày 19/8/2021 (9h30 – 11h30)

Trạm T6 Bình Tú

Ngày 20/8/2021 (6h00 – 12h00)

Trạm Thái Đông, Thái Đông 1, 2, Tịnh Yên, An Thái 2, Cầu Bình Nam 1-2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 17/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm T1B Phước Thành, T5B Phước Lộc

Ngày 19/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Quế Bình 3

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 17/8/2021 (13h30 – 16h00)

Trạm Bàu Vàng 2

Ngày 18/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Quế Phú 4, 2, T9 Quế Phú

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 14/8/2021 (5h30 – 7h00)

Trạm TĐC Duy Hải

Ngày 15/8/2021 (5h30 – 11h30)

Trạm KDC Đông Cầu Chìm, Đông Cầu Chìm, Y tế Duy Xuyên, Dệt 1, 2,3 TT Nam Phước, ủy ban huyện Duy Xuyên

Ngày 15/8/2021 (5h30 – 17h00)

Trạm Xuyên Tây

Ngày 16/8/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Bơm Cầu Chìm, ODA Duy Thành 2

Ngày 16/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm CC Bắc Thanh châu

Ngày 17/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm Đội 7,8 Duy Phước

Ngày 19/8/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Thôn 4 Duy Phước

Ngày 20/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm Dệt 1 Duy Trinh

Ngày 20/8/2021 (13h30 – 17h00)

Trạm Bơm Điện Phong

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 14/8/2021 (6h00 – 10h30)

Khối phố 5 phường Điện Nam Trung

Ngày 14/8/2021 (7h00 – 10h00)

Khối phố Cổ An 2,3,4 phường Điện Nam Đông, Khối 3 thị trấn Vĩnh Điện

Ngày 15/8/2021 (5h00 – 14h30)

Xí nghiệp chế biến lâm sản Điện Ngọc, trạm NLMT Lâm Đặc Sản

Ngày 16/8/2021 (6h00 – 11h30)

Thôn Triêm Trung 1, Thanh Chiêm 2 xã Điện Phương, Thôn Uất Luỹ xã Điện Minh, Đông Quang xã Điện Hoà

Ngày 17/8/2021 (5h00 – 14h30)

Khối phố Câu Nhi Đông phường Điện An

Ngày 19/8/2021 (5h30 – 14h30)

Khu đô thị số 9 Điện Ngọc, Khối phố Ngọc Vinh, Ngân Câu, Giang Tắc phường Điện Ngọc, Khu phố chợ Điện Ngọc, Công ty TNHH Sản Xuất Công nghiệp Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng, Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị &, Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 14/8/2021 (7h30 – 9h30)

Bơm Bãi Biềm

Ngày 16/8/2021 (7h45 – 11h00)

Một phần khối An Mỹ, Phường Cẩm Châu

Ngày 17/8/2021 (7h30 – 9h30)

Một phần khốí Xuân Thuận, Phường Cẩm Phô

Ngày 17/8/2021 (9h30 – 11h30)

Một phần khối Tu Lê, Lâm Sa, phường Cẩm Phô

Ngày 18/8/2021 (4h30-5h30) và (11h30 – 12h30)

Thôn Thanh Tam Đông, Thanh Tam, Thanh Nhì,Thanh Nhứt  xã Cẩm Thanh

Ngày 18/8/2021 (4h30 – 12h30)

Thôn Thanh Nhứt, Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh (trạm Cẩm Thanh T1, T2, T2-1, Cty Ba A)

Ngày 18/8/2021 (7h30 – 9h30)

Một phần thôn Thanh Tam xã Cẩm Thanh

Ngày 18/8/2021 (9h30 – 11h30)

Một phần khối Sơn Phô 2, Thanh Tây, Phường Cẩm Châu

Ngày 20/8/2021 (7h30 – 10h30)

Ra đa Hải Quân

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 15/8/2021 (4h30 – 6h00) và (16h00 – 17h00)

Xã Đại Cường, một phần xã Đại An, một phần xã Đại Minh, xã Đại nghĩa, một phần thị trấn Ái Nghĩa, TTHC Thị trấn Ái Nghĩa, nhà máy nước đại lộc, lương thực đại lộc, thương mại đại lộc, kho bạc đại lộc, bưu điện đại lộc, chi cục thuế đại lộc

Ngày 15/8/2021 (13h30 – 14h30)

Xã Đại Cường, một phần xã Đại An, một phần xã Đại Minh

Ngày 15/8/2021 (4h30 – 14h30)

Xã Đại Hòa, trạm Bơm Bầu Phốc, Bơm Bầu Phốc 2, Đại Hòa 1, Thị trấn 7, 8, 9, Quảng Yên, HTX Đại An 1

Ngày 16/8/2021 (5h00 – 15h00)

Trạm Hòa An

Ngày 17/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Thị trấn 3, 3/2

Ngày 17/8/2021 (7h30 – 10h30)

Trạm Phước Lâm

Ngày 18/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Phiếm Ái 2

Ngày 18/8/2021 (7h30 – 11h30)

Trạm Phiếm Ái

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 17/8/2021 (6h00 – 12h00)

Thôn Pà Dấu II, thị trấn Thạnh Mỹ

Ngày 17/8/2021 (6h00 – 14h00)

Khu KTCK Nam Giang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

 P.V
Nguồn: Baoquangnam.vn