Thời sựTin tức

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21.8 đến ngày 27.8.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/08 đến ngày 27/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 21/8/2021 (5h00 – 15h00)

Trạm Tam Xuân 3-5, 3-7, 3-2, 3-3, 3-4, 3-8, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-8, Cục Dự trữ Nhà Nước, Boo Phú Ninh, Rác thải Tam Xuân, The Linh_NLMT, Hưng Minh Quang_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, Huy Quân_NLMT, PSCQN_NLMT, Nam Sơn_NLMT

Ngày 21/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm An Tây

Ngày 21/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Tam Xuân 2-6

Ngày 23/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 5

Ngày 24/8/2021 (5h00 – 05h30) và (7h30 – 8h00)

Một phần xã Tam Nghĩa, Tam Quang, TT Núi Thành

Ngày 24/8/2021 (5h00 – 8h00)

Trạm UB Tam Nghĩa, UB Tam Nghĩa 2, Tam Nghĩa 3, Long Phú, Long Phú 2, An Thiện, Tam Nghĩa 4, Tịch Tây

Ngày 24/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Vân Trai 2

Ngày 25/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Khương Nhơn, Nhà máy nước, Thu phí cao tốc

Ngày 27/8/2021 (5h00 – 6h00) và (12h00 – 13h00)

Một phần xã Tam Anh Nam, xã Tam Hòa

Ngày 27/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Nguyễn Văn Đông, Đặng Ngọc Danh, T5, T6 Tam Hải, Ốc Hương, LeDoMain, Tam Hải 1,2,3,4,7,8,10,11,4-2, Nguyễn Hữu Thê, Ngô Phê, Phạm Tân, Bưu Cục Tam Hải, UB Tam Hải, Lê Văn Dự, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Huỳnh Ngọc Khải, Thuận An 2, Lê Công Dương, Tam Hòa 2-6, Huỳnh Tiến Dũng, UB Tam Hải 2, Đào Duy Thế

Ngày 27/8/2021 (5h00 – 14h00)

Trạm An Tân 7

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 26/8/2021 (5h00 – 5h30) và (12h00 -12h30)

Một phần xã Tam Thăng

Ngày 26/8/2021 (5h00 – 12h30)

Bơm Tam Phú, Chiếu sáng An Hà

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 23/8/2021 (6h30 – 10h30)

Trạm Bơm Tam Dân xã Tam Dân

Ngày 23/8/2021 (14h00 – 16h30)

Trạm Đài D PKKQ

Ngày 24/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm Chợ Chiên Đàn xã Tam Đàn

Ngày 25/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm Tam Vinh 6 xã Tam Vinh

Ngày 27/8/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Tam Lãnh 1 xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 21/8/2021 (5h30 – 11h00)

Một phần Trạm BTS Tiên Phước thị trấn Tiên Kỳ

Ngày 24/8/2021 (7h00 – 8h30)

Trạm Bưu Cục Tiên Thọ xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 21/8/2021 (6h00 – 12h00)

Xã Trà Đốc, một phần xã Trà Tân

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 21/8/2021 (5h00 – 11h30)

Trạm Phước Ấm, T2, T3, T6 Bình Triều, UB Bình Triều, Xí Nghiệp Gốm Thăng Bình

Từ 4h30 – 6h30 ngày 21/08/2021 và 4h30 – 6h30 ngày 23/08/2021

Một phần xã Bình Định, Bình Trị, Bình Lãnh, NLMT Đất Quảng, NLMT Toàn Thanh, NLMT Thiên Thanh huyện Thăng Bình

Ngày 23/8/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Ngọc Sơn 3

Ngày 23/8/2021 (9h30 – 11h30)

Trạm Dệt may EDWARE

Ngày 24/8/2021 (6h00 – 6h45) và (12h00 – 12h30)

Gò Rùa, Gò Rùa 2, Bình Phục 2, Ngọc Sơn 1,2, Minh Sơn

Ngày 24/8/2021 (6h00 – 12h30)

Một phần xã Bình Nguyên

Ngày 25/8/2021 (6h30 – 12h00)

Trạm Hà Bình 3, La Mật

Ngày 26/8/2021 (7h00 – 10h00)

Trạm Xuân Thái Đông

Ngày 26/8/2021 (5h00 – 06h00) và (13h00 – 14h00)

Một phần xã Bình Định, Bình Trị, Bình Lãnh, NLMT Đất Quảng, NLMT Toàn Thanh, NLMT Thiên Thanh huyện Thăng Bình

Ngày 27/8/2021 (7h00 – 10h00)

Trạm Xuân Thái Tây

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Từ 4h30 – 6h30 ngày 21/08/2021 và 4h30 – 6h30 ngày 23/08/2021

Xã Bình Lâm, Quế Thọ

Ngày 24/8/2021 (6h30 – 9h30)

Trạm Phước Thành 1

Ngày 24/8/2021 (9h30 – 11h30)

Trạm BTS Phước Thành

Ngày 26/8/2021 (5h00 – 06h00) và (13h00 – 14h00)

Huyện Hiệp Đức, Gỗ công nghiệp Quảng Nam, Kim Thành Lưu, CCN Tân An

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 20/8/2021 (8h00 – 9h30)

Trạm Phú Gia

Ngày 20/8/2021 (10h00 – 11h30)

Trạm T3 Phú Gia

Từ 4h30 – 6h30 ngày 21/08/2021 và 4h30 – 6h30 ngày 23/08/2021

Xã Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, TTĐông Phú, Quế Long, Quế Phong, Quế An

Ngày 24/8/2021 (5h00 – 14h00)

Trạm KPC Bà Rén 1, 2

Ngày 26/8/2021 (6h00 – 13h00)

Quế Phú 3-1,3-2,3-3,3-4, 3-2-1, Hoàng Châu Giang

Ngày 27/8/2021 (7h00 – 12h00)

Bơm Cống Ba, Cống Ba 1, Mông Lãnh, Quế Xuân T12

Ngày 27/8/2021 (13h30 – 16h00)

Trạm Bàu Vàng 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 23/8/2021 (5h00 – 12h00)

Trạm Đồi Xanh

Ngày 23/8/2021 (9h00 – 10h30)

Trạm Nam Phước 2 ODA

Ngày 24/8/2021 (6h00 – 12h00)

Trạm Gạch Ngọc Anh T1, T2, Gạch Ngọc Ánh T3, Gò Dõ Duy Hòa

Ngày 24/8/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm May Huy Hoàng

Ngày 24/8/2021 (14h00 – 15h30)

Trạm Cồn Đu

Ngày 25/8/2021 (6h00 – 12h00)

Trạm HTX Duy Hòa 2

Ngày 25/8/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Thôn 5 Duy Nghĩa T2

Ngày 26/8/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm Duy Hải 4 Thôn 2 và Duy hải 6

Ngày 27/8/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm Dệt Thống Nhất

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 20/8/2021 (6h00 – 14h30)

Thôn Trung Phú 2 xã Điện Minh, trạm bơm Điện Bình

Ngày 22/8/2021 (4h00 – 5h00) và (11h30 – 12h30)

Một phần khối 7B, Phường Điện Nam Đông

Ngày 22/8/2021 (5h00 – 14h00)

Thôn Xóm Phường xã Điện Hòa

Ngày 22/8/2021 (6h00 – 14h00)

Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 1)

Ngày 23/8/2021 (7h30 – 10h00)

Một phần khối Hà My Đông B, Phường Điện Dương

Ngày 25/8/2021 (5h00 – 15h30)

Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt, KDC An Phú Quý, Khối phố Hà Dừa, Ngân Giang, Viêm Minh, Viêm Đông phường Điện Ngọc, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Dana Home Land

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 22/8/2021 (4h00 – 5h00) và (11h30 – 12h30)

Khối An Bàng, Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An

Ngày 24/8/2021 (7h30 – 9h00)

Khách sạn Nhà Cổ

Ngày 24/8/2021 (8h30 – 10h00)

Điện Dương 3A

Ngày 24/8/2021 (9h10 – 10h30)

Khách sạn Hải Yến

Ngày 24/8/2021 (10h30 – 11h50)

Khách sạn Hội An 1

Ngày 24/8/2021 (13h15 – 14h45)

Khách sạn Thanh Vân

Ngày 24/8/2021 (15h00 – 16h30)

Công ty Cầu, Khách sạn Làng Lụa

Ngày 25/8/2021 (7h30 – 9h15)

Một phần Khối An Bàng, Phường Cẩm An

Ngày 25/8/2021 (9h30 – 11h00)

Trạm Làng Chài 3-1

Ngày 26/8/2021 (7h30 – 9h15)

Trạm An Bàng 2

Ngày 26/8/2021 (9h30 – 11h00)

Một phần Khối Tân Lập, Phường Tân An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 22/8/2021 (6h30 – 8h30)

Trạm Bệnh viện Bắc Quảng Nam

Ngày 23/8/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Hùng Thanh

Ngày 23/8/2021 (9h30 – 11h30)

Trạm Phong Nha

Ngày 24/8/2021 (5h00 – 16h00)

Trạm Hòa An

Ngày 24/8/2021 (5h00 – 13h30)

Trạm Ủy ban Đại Minh

Ngày 25/8/2021 (4h30 – 14h00)

Xã Đại Sơn, trạm Hòa Hữu Tây, Đại Hồng 4, Suối Lấm, Trang trại chăn nuôi Đại Sơn, Cầu Tân Đợi

Ngày 26/8/2021 (5h00 – 14h00)

Trạm Ủy ban Thị trấn 2, Thương mại Đại Lộc

Ngày 27/8/2021 (6h00 – 17h00)

Trạm Gò Giữa, Đại Lãnh 8, Thôn 10 Đại Lãnh

Khu vực: Huyện Đông Giang, Tây Giang

Ngày 21/8/2021 (5h30 – 13h30)

Thôn Phú Son, Thôn 1, Thôn Vầu 1, 2, xã Ba

Ngày 23/8/2021 (9h00 – 12h00)

Trạm Trung tâm dạy nghề huyện Tây Giang

Ngày 24/8/2021 (7h00 – 10h00)

Thôn A Cấp 1, A Rớt xã A Nông

Ngày 24/8/2021 (9h30 – 12h30)

Thôn A cấp 2, A Xòo xã A Nông

Ngày 26/8/2021 (6h30 – 13h30)

Một phần thôn A Bông, Làng TNLN A Sờ xã Mà Cooih

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

 Nguồn: P.V, baoquangnam.vn