Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.9 đến ngày 1.10.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 25/9/2021 (7h00 – 10h00) Trạm Chợ Núi Thành.

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 6h30) và (11h30 – 12h00) KDC Đông Yên, MĐ Rạng Đông T1, T2, MĐ Thái Bình, MĐ Hưng Long 1,2, Nam A, MĐ Hòa Đông T2, MĐ Hòa Đông, VinaShin Petro, MĐ Cảng Kỳ Hà T1, T2, Á Châu Bay, Hòa Vân, Hòa Vân 2, Vinaconex 25, Vinaconex T2, Vinaconex 25 T3, Hưng Long 3, Rạng Đông T3.

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 12h00) Phước Toàn, Suối Mơ, Thành An T2, T3, Sơn Đông, WeiXernSin, WeiXerSin T1, T2, MĐ Chu Lai T1, T2, T3, HTX Tam Nghĩa, BT Chu Lai, Gạch Tuynen, TĐC Nam Chu Lai, Vinh Phúc Quảng nam, InnoGreend, Reddiamond, Phát Thành, Khai Phong, Thái Bình, Huỳnh Nguyên, Lâm sản Nam CL, Pisico T1, T2, T3, T4, Ngô Văn Trí, NaSa T1_NLMT, Vinh Phúc T2.

Ngày 28/9/2021 (6h00 – 12h00) Thanh Long 1, Tam Quang 4, Biển Rạng, KDL Sinh Thái, Sông Thu Resort, Sông Thu Resort T1, Hòa Thắng.

Ngày 30/9/2021 (7h00 – 12h00) Trạm UB Tam Quang, Nước đá Tam Quang, Bình An, Tuấn Vũ, An Hải Đông.

Ngày 1/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm TĐC TT Tam Hiệp

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 25/9/2021 (6h30 – 10h00) Trạm Trường Xuân 2-1

Ngày 25/9/2021 (13h30 – 14h30) XT B Trạm Phan Chu Trinh 2

Ngày 25/9/2021 (13h30 – 16h30) Trạm Thanh Hóa, Trạm KDC Tây Bắc Thanh Hóa

Ngày 26/9/2021 ( 6h30 – 7h00) và (16h00 – 16h30) Trường Xuân 4, TĐC An Sơn, Trần Cao Vân 4, KPC An Sơn, Hùng Vương 1, 2, 5, Thanh Hóa, KDC N24, N14, TĐC Hùng Vương, Hội Nông Dân, Cục Thuế Quảng Nam 2, Dưỡng Sơn, Trần Cao Vân 1, 2, 3, Trường Cao đẵng KTKT, Trần Dư 1, Phát hành Báo chí, Phan Chu Trinh 1,5, Tôn Đức Thắng, Tổ 4 An Sơn, Thư Viện, Bưu điện An Xuân, Nhà sách Nguyễn văn Cừ, NH Đông Á, Duy Tân 1,2, Chợ Tam Kỳ, Phan Đình Phùng, Cồn Thị, KDC Tây Bắc_Thanh Hóa, Thái Phiên.

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 15h00) Nhánh I, II Trạm KDC Trường Đồng

Ngày 28/9/2021 (6h00 – 11h00) Trạm TĐC Tam Thanh, XT A trạm Tam Thanh 2

Ngày 29/9/2021 (6h00 – 11h30) Nhánh rẽ D1/1 Trạm Tam Phú 1

Ngày 30/9/2021 (7h30 – 10h30) XT A Trạm Tam Thăng 7

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 28/9/2021 (7h00 – 11h30) Trạm Long Sơn xã Tam Đại

Ngày 29/9/2021 (6h30 – 11h30) Trạm Tam Thành 6 xã Tam Thành

Ngày 29/9/2021 (13h30 – 17h00) Trạm Tam Thành 5 xã Tam Thành

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 25/9/2021 (6h30 – 11h30) Trạm UB Tiên Thọ xã Tiên Thọ

Ngày 28/9/2021 (7h00 – 11h30) Thôn 8 xã Tiên Lãnh xã Tiên Lãnh

Ngày 28/9/2021 (7h00 – 7h30) và (11h00 – 11h30) Một phần xã Tiên Hiệp, xã Tiên Ngọc, Tiên Lãnh

Ngày 29/9/2021 (7h00 – 11h30) Nhánh B thuộc trạm Tiên Sơn 2 xã Tiên Sơn

Khu vực: Huyện Bắc Trà My, Nam Trà My

Ngày 25/9/2021 (7h00 – 10h00) Trạm TT Thị Trấn

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 6h30) và (14h00 – 14h30) Huyện Nam Trà My

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 14h30) Trạm Tinh Dầu Quế

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 27/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Xóm Tây

Ngày 28/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Cơ Khí 2

Ngày 29/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Cây Cốc 2, 3, 4, CSGT

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 26/9/2021 (16h00 – 17h00) CCN Bà Huỳnh, VI-JA, Sông Trà 1B, Vàng Phúc Thuận, Trại Heo Tam Hiệp, T9 Phước Hiệp, Bà Xá

Ngày 26/9/2021 (05h00 – 06h00) và (12h00 – 13h00) Xã Phước Hiệp, Quế Bình, Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà

Ngày 26/9/2021 (5h00 – 13h00) Một phần xã Quế Bình, Sông Trà, Phước Trà

Ngày 28/9/2021 (5h30 – 11h00) Trạm Phước Thành 1

Ngày 28/9/2021 (7h00 – 11h30) Xã Phước Gia Ngày 28/9/2021 (7h00 – 10h00) Trạm An Lâm

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 24/9/2021 (5h30 – 11h30) Trạm T3, T6 Quế Lộc

Ngày 24/9/2021 (6h30 – 7h00) và (11h30 – 12h00) Trạm Trung Thượng

Ngày 25/9/2021 (6h00 – 13h00) Trạm TĐC Quế Trung

Ngày 25/9/2021 (7h00 – 10h00) Trạm Bà Rén 2

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 11h00) Trạm Nam Sơn 2,3, Hưng Yên, Bơm Quế Phú, Hưng Yên 1

Ngày 28/9/2021 (6h00 – 12h30) Trạm Quế Xuân T12 Từ 5h00 – 6h00 ngày 29/09/2021 và 6h00 – 7h00 ngày 01/10/2021 Trạm NM Tinh Bột Sắn, Nam Châu Tân Lợi, xã Quế Thuận, Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, TT Đông Phú, Quế Long, Quế Phong, Quế An

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 24/9/2021 (6h00 – 7h00) Trạm Tây An 7 (Hitech)

Ngày 24/9/2021 (7h30 – 10h00) Trạm Duy Hải 2

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 11h00) Trạm Bơm Điện Phong

Ngày 27/9/2021 (6h00 – 7h00) Trạm Tây An 2

Ngày 27/9/2021 (6h30 – 11h30) Trạm Cổ Tháp

Ngày 27/9/2021 (13h30 – 17h00) Trạm Cây Vải

Ngày 28/9/2021 (6h00 – 7h00) Trạm Gạch Gia Phú, Sedo 2

Ngày 28/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Duy Hải 4 (Thôn 2)

Ngày 29/9/2021 (6h00 – 11h30) Trạm UB Duy Trung

Ngày 29/9/2021 (13h30 – 17h00) Trạm Bơm Cầu Chìm

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 25/9/2021 (6h00 – 10h00) Xã Điện Quang

Ngày 26/9/2021 (7h00 – 11h00) Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền trung

Ngày 28/9/2021 (5h00 – 14h30) Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt, KDC An Phú Quý, Khối phố Hà Dừa, Ngân Giang, Viêm Minh, Viêm Đông phường Điện Ngọc, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị DANA HOME LAND, Khu đô thị Ngân Câu Ngân Giang, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung

Ngày 30/9/2021 (6h00 – 7h00) và (11h00 – 12h00) Một phần Điện Thọ, Điện Phước, Điện Tiến

Ngày 30/9/2021 (6h00 – 12h00) Thôn Xóm Bùng, Xóm Phường, Quan Hiện, Quang Phường xã Điện Hòa

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 25/9/2021 (9h00 – 14h00) Xã La Ê, Ch’ Chun

Ngày 28/9/2021 (5h30 – 16h00) Thủy điện Đắc Pring, Sông Bung 2, xã Zuôi

Ngày 28/9/2021 (5h30 – 16h00) Huyện Nam Giang trừ TT Thạnh Mỹ, xã Cà Dy, xã TaBhing

Khu vực: Huyện Đông Giang, Tây Giang

Ngày 25/9/2021 (6h30 – 17h00) Xã Kà Dăng

Ngày 28/9/2021 (6h30 – 17h00) Xã Dang Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Nguồn: baoquangnam.vn

Miss. admin