Tin tức

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.8 đến ngày 3.9.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/08 đến ngày 03/09/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 28/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm KDC 617, Tam Mỹ Tây 1, 3, 2-2

Ngày 30/8/2021 (5h00 – 14h00)

Trạm Tam Giang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2-1, 4-1, Hòa An, Cảng cá An Hòa, Kiểm Ngư 3 T1

Ngày 30/8/2021 (8h00 – 10h00)

Trạm Tam Tiến 7

Ngày 31/8/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Long Bình

Ngày 31/8/2021 (6h00 – 7h00) và (14h00 – 15h00)

Một phần xã Tam Anh Bắc, Tam Xuân 1, Tam Hòa, Tam Tiến, Tam Hải

Ngày 31/8/2021 (6h00 – 15h00)

Trạm Tam Anh Bắc 3, Tam Anh 3-1, Tam Xuân 4-6, Giao Thông 9, An An Hòa T1, T2, An Thanh_NLMT, Điện Phước_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT, Nam Trà My_NLMT

Ngày 31/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Ngòi Tranh

Ngày 1/9/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm Tam Trà T7

Ngày 1/9/2021 (8h00 – 10h00)

Trạm Tam Xuân 3-4

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 31/8/2021 (6h30 – 9h00)

XT B Trạm Tân Thạnh 3

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 29/8/2021 (5h00 – 15h00)

Thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 27/8/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Tiên Lãnh 2 xã Tiên Lãnh

Ngày 29/8/2021 (5h00 – 15h00)

Thôn 1, 2,  4, 11 xã Tiên Thọ, trạm Mỏ đá Cù Lao thuộc xã Tiên Thọ, T4 Tiên Phong, Tiên Phong 1, Sportech Gament, Phú Hào 2, Tài Đa 1, Tài Đa 1, Công ty Mộc Văn Sỹ, Thôn 5, 6 Tiên Phong, Tiên Phong 2, 2-1, Trại Heo Tiên Phong, thôn 1 Tiên Phong xã Tiên Phong

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 28/8/2021 (5h00 – 13h30)

Xã Trà Vân, Trà Vinh

Ngày 29/8/2021 (6h00 – 10h00)

Xã Trà Linh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 28/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Xí nghiệp May Hòa Thọ

Ngày 28/8/2021 (12h30 – 13h00) và (15h00 – 15h30)

Một phần xã Bình An, Bình Trung, Cẩm Lũ, Thái Đông – Tịnh Yên, Kế Xuyên

Ngày 30/8/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Gò Rùa 2

Ngày 30/8/2021 (7h30 – 11h30)

Trạm Cơ Khí 2

Ngày 31/8/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm Cẩm Lũ, Cẩm Lũ 3

Ngày 1/9/2021 (6h30 – 9h30)

Trạm T1 Bình Hải

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 28/8/2021 (5h00 – 14h00)

Xã Quế Lưu

Ngày 29/8/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00)

Một phần xã Bình Sơn

Ngày 29/8/2021 (4h30 – 14h00)

Xã Thăng Phước

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 31/8/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm Thành Sơn

Ngày 1/9/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm Đại Phú

Ngày 3/9/2021 (5h00 – 13h00)

Trạm An Long 2

Ngày 3/9/2021 (7h00 – 9h30)

Trạm T9 Quế Xuân

Ngày 3/9/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm T6 Quế Thuận

Ngày 3/9/2021 (9h30 – 11h30)

Trạm T2C Quế Châu

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 30/8/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Thôn 4 Duy Phước

Ngày 31/8/2021 (6h00 – 10h00)

Trạm TĐC Duy Hải 3.1

Ngày 3/9/2021 (6h00 – 11h30)

Trạm Bơm Xuyên Đông

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 28/8/2021 (5h00 – 14h00)

Thôn Bì Nhai, Kỳ Lam, Kỳ Long xã Điện Thọ, Nhà máy nước sạch Vĩnh Điện tại Điện Phước, trạm Bơm Kỳ Lam

Ngày 29/8/2021 (5h00 – 13h30)

Thôn Trung Phú 2 xã Điện Minh, trạm Bơm Điện Bình

Ngày 30/8/2021 (5h00 – 12h00)

Thôn Hà Tây xã Điện Hoà, Trạm T31 – Trung tâm 75 – Tổng cục II, trạm bơm nước Thô NMN Trảng Nhật

Ngày 31/8/2021 (6h30 – 9h30)

KDC dọc 2 bên đường vào CCN Trảng Nhật

Ngày 1/9/2021 (5h30 – 11h30)

Thôn Nhị Dinh 2,3 xã Điện Phước

Ngày 1/9/2021 (6h00 – 11h00)

Thôn Đông Quang xã Điện Hoà

Ngày 1/9/2021 (7h00 – 9h30)

Khối 3 thị trấn Vĩnh Điện

Ngày 1/9/2021 (7h30 – 10h30)

Thôn Triêm Trung 1, Thanh Chiêm 2 xã Điện Phương, Thôn Uất Luỹ xã Điện Minh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 30/8/2021 (6h30 – 9h00)

Một phần thôn Thanh Tam xã Cẩm Thanh

Ngày 30/8/2021 (7h30 – 9h15)

Nhà Hát Hội An, Một phần khối Xuân Mỹ, Phường Tân An

Ngày 30/8/2021 (9h15 – 11h30)

Một phần khối Sơn Phô 2, Thanh Tây, Phường Cẩm Châu

Ngày 30/8/2021 (9h30 – 11h30)

Khách sạn A Đông Villas

Ngày 31/8/2021 (5h30 – 12h00)

Một phần Khối An Định, An Thái, Phường Minh An

Ngày 1/9/2021 (6h00 – 9h15)

Một phần khối An Hội, Phường Minh An

Ngày 1/9/2021 (9h30 – 11h30)

Một phần khối An Bang, phường Thanh Hà

Ngày 1/9/2021 (13h30 – 16h30)

Một phần Thanh Tây, phường Cẩm Châu

Ngày 3/9/2021 (6h30 – 9h15)

Một phần khôí Xuân Thuận, Phường Cẩm Phô

Ngày 3/9/2021 (6h30 – 9h30)

Một phần khốí An Bàng, Phường Cẩm An

Ngày 3/9/2021 (9h15 – 11h45)

Một phần khối Tu Lê, lâm Sa, phường Cẩm Phô

Ngày 3/9/2021 (9h30 – 12h00)

Một phần khối An Bang, Trảng Sỏi, phường Thanh Hà

Ngày 3/9/2021 (14h00 – 16h30)

Bơm Hà Châu

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 30/8/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm Đô Thị Nam2

Ngày 31/8/2021 (5h00 – 15h00)

Trạm Tập Phước 2

Ngày 1/9/2021 (6h00 – 12h00)

Trạm Sao Mộc, Thanh Ninh

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 31/8/2021 (5h00 – 16h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông Bung 2, xã Zuôi

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 1/9/2021 (4h30 – 13h30)

Một phần huyện Tây Giang

Ngày 1/9/2021 (5h00 – 5h30) và (15h30 – 16h00)

Huyện Đông Giang

Ngày 1/9/2021 (5h00 – 16h00)

Trạm T4 Zahung

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

 Nguồn: P.V, baoquangnam.vn