Lời đầu thay mặt đội ngũ phát triển Kho ứng dụng Google Play, Tôi là Nguyễn Thị Hiền Oanh – Đại diện cho G-net khu vực cũng như người phát ngôn và đại diện hợp pháp được Google Play uỷ quyền quyết định tại khu vực, xin được gửi lời chào đến team Admin 247news. Sau đây xin được gọi tắt danh xưng là: Oanh.

Thông qua kênh hỗ trợ Facebook và kênh thông báo nội bộ Google tool, chúng tôi ghi nhận sự hợp tác ổn định và thịnh vượng của team Admin trong ngôi nhà chung G-net, đội ngũ kinh doanh (sau đây gọi tắt là: Google Play) đã thông báo cũng như trao đổi về việc sẽ mua lại bản quyền kinh doanh độc quyền của Tool online /hiện đã tích hợp vào nền tảng 247news /đại diện chủ sở hữu của Tool online.

Trích lục một số nội dung cần được thông tin đến team Admin như sau:

+ Google Play sẽ được quyền khai thác, chỉnh sửa, nâng cấp cũng như phân phối kinh doanh độc quyền Ứng dụng /Công cụ này trên mọi kênh kinh doanh mà chúng tôi sở hữu.

+ Google Play sẽ giữ nguyên tên gọi của Ứng dụng /Công cụ này là: “Tool online”.

+ Google Play không cho phép bất cứ bên nào khác tham gia quá trình khai thác sử dụng hoặc đổi tên Tool online.

+ Chúng tôi sẽ thanh toán 1 lần (một lần) số tiền vào tài khoản của chủ sở hữu.

+ Nghiêm cấm các hành vi vi phạm bản quyền của team Admin khi tạo ra một Ứng dụng /Công cụ có tính năng và bộ mã code giống với Tool online; Mua bán Tool online cho một bên nào khác nữa khi chưa được sự đồng ý của Google Play; Sử dụng Tool online cho các mục đích khác mà có thể gây thiệt hại cho Google Play.

+ Những điều khoản phụ kèm theo sẽ được chúng tôi thể hiện đầy đủ trong hợp đồng chính thức được gửi đến team Admin.

Mức giá Oanh đề xuất cuối cùng là 270,000,000 VNĐ, bằng chữ là: Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn y.

Nếu team Admin đồng ý với đề xuất của Oanh vui lòng lựa chọn tuỳ chọn “Đồng ý mức giá đề xuất”. G-net sẽ cho tiến hành các bước quy trình để việc mua bán sớm diễn ra. Trường hợp không đồng ý với mức giá cuối cùng thì G-net rất lấy làm tiếc và có thể sẽ đề xuất mua bán trở lại trong một tương lai gần.

Bà: Nguyễn Thị Hiền Oanh /CEO G-net khu vực