Tin mới nhất

Hội An chi trả hỗ trợ hơn 15 nghìn người khó khăn do dịch Covid-19

Tính đến cuối tháng 10.2021, TP.Hội An đã chi trả hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh cho hơn 15 nghìn đối tượng.
Hơn 14.000 lao động tự do đã được rà soát, thẩm định để chi trả hỗ trợ khó khăn.
Hơn 14.000 lao động tự do đã được rà soát, thẩm định để chi trả hỗ trợ khó khăn.

Đối với nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, người lao động làm việc trong 26 doanh nghiệp đã được chi trả số tiền hơn 887 triệu đồng, trong đó có 214 người đủ điều kiện được hưởng với số tiền hơn 763 triệu đồng.

Địa phương cũng đã chi trả hỗ trợ ngừng hoạt động kinh doanh đợt 1 cho 619 hộ với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Đợt 2 Chi cục Thuế TP.Hội An đang trình 778 hồ sơ đề nghị hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An đã rà soát, thẩm định hơn 14 nghìn đối tượng là lao động tự do với kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 21,2 tỷ đồng.

Đến nay đã chi trả cho hơn 7.500 người với số tiền hơn 12,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số lao động tự do đã có quyết định được xã phường chi trả hơn 6.500 người với số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Phúc – Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho biết, cùng với hơn 2.000 hồ sơ lao động mới chuyển đến, đơn vị đang rà soát, thẩm định hơn 2.600 hồ sơ khác.

QUỐC HẢI