Hôm nay 9.10, người từ “vùng vàng”, “vùng xanh” ở Đà Nẵng vào Quảng Nam không yêu cầu xét nghiệm Covid-19

Ngày 8.10, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hướng dẫn tạm thời về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay.

Theo hướng dẫn, đối với người đang sinh sống tại TP.Đà Nẵng hoặc những người từ các địa phương khác (trừ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) đến TP.Đà Nẵng có lưu trú lại ít nhất từ 2 ngày trở lên thì áp dụng:

Nếu đến từ “vùng đỏ”, “vùng cam”, yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền. Người từ “vùng vàng”, “vùng xanh” thì không yêu cầu.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì tự theo dõi sức khỏe.

Đối với những trường hợp còn lại, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với người đến từ “vùng đỏ”, xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR.

Người đến từ “vùng cam” tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo (trừ trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép bằng văn bản). Người đến từ “vùng vàng”, “vùng xanh” tự theo dõi sức khỏe.

Trường hợp rời khỏi tỉnh Quảng Nam trước thời gian này thì thực hiện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe cho đến ngày ra khỏi tỉnh Quảng Nam.

* Đối với người về từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, khi đến Quảng Nam, yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần.

Người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần.

Người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR.

* Đối với người đến từ địa phương có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày (trừ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.Đà Nẵng) thì yêu cầu có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh, nếu đến từ “vùng cam”, “vùng đỏ” thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, hạn chế tiếp xúc, xét nghiệm 2 lần. Nếu đến từ “vùng vàng”, “vùng xanh” thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, xét nghiệm 2 lần.

Những người còn lại, nếu đến từ “vùng đỏ”, “vùng cam” thì cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 3 lần bằng phương pháp RT-PCR. Nếu đến từ “vùng vàng”, “vùng xanh”, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần.

* Người đến từ tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam thì yêu cầu tự theo dõi sức khỏe.

Hướng dẫn cũng quy định, đối với người từ Quảng Nam đi đến các tỉnh, thành phố khác thì tự chủ động tìm hiểu, liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để thực hiện theo quy định của địa phương đó. Trường hợp có yêu cầu xác nhận tình trạng vùng dịch nơi lưu trú trên địa bàn, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND cấp xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận theo quy định.

Người đi qua địa bàn tỉnh yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Đồng thời thực hiện đúng lộ trình di chuyển, không dừng, đỗ tại Quảng Nam.

MỸ LINH
Nguồn: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/hom-nay-910-nguoi-tu-vung-vang-vung-xanh-o-da-nang-vao-quang-nam-khong-yeu-cau-xet-nghiem-covid-19-118441.html

Miss. admin