Thời sựTin mới nhất

Hơn 1 triệu học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão Noru

Đến nay, Sở GD&ĐT các địa phương: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có thông báo chính thức cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão Noru.