Hơn 3.900 thanh niên ở Đại Lộc đủ điều kiện gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự

  1. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đại Lộc vừa hội nghị xét duyệt thực lực công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

Toàn huyện Đại Lộc có 6.970 thanh niên trong độ tuổi xét duyệt làm NVQS. Trong đó có 180 thanh niên được miễn làm NVQS; có 2.669 thanh niên được tạm hoãn thực hiện NVQS theo quy định và 3.976 thanh niên đủ điều kiện gọi khám chính thức.

Theo Bí thư Huyện ủy Đại Lộc – Nguyễn Hảo, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Hội đồng NVQS huyện và các xã/thị trấn cần tập trung nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS để chủ động trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật và đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

T.N – N.D

Miss. admin