Phòng chống Covid-19Tin tức

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các tiểu ban phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chiều 29.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2485 kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các tiểu ban phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường làm Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19. Phó Trưởng ban chỉ đạo gồm các ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh còn có 25 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có nhiệm vụ xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo được chỉ định là Sở Y tế.

 Nguồn: XUÂN HIỀN, baoquangnam.vn
Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest