Tin mới nhất

Người dân cần làm những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão đổ bộ

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã đưa ra một số khuyến cáo an toàn cho người dân để biết cách ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

Người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão vào - Ảnh 1.
Người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão vào - Ảnh 2.
Người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão vào - Ảnh 3.
Người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão vào - Ảnh 4.
Người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão vào - Ảnh 5.
Người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão vào - Ảnh 6.
Người dân cần làm ngay những việc này để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão vào - Ảnh 7.


Văn DuẩnNguồn: Nld