Núi Thành đầu tư 1 tỷ đồng nâng cấp hệ thống camera an ninh

UBND huyện Núi Thành vừa họp bàn giải pháp sửa chữa, nâng cấp hệ thống camera giám sát an ninh.
UBND huyện Núi Thành họp thông qua phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống camera an ninh. Ảnh: VĂN PHIN
UBND huyện Núi Thành thông qua phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống camera an ninh. Ảnh: VĂN PHIN
Hệ thống camera giám sát an ninh được UBND huyện Núi Thành lắp đặt năm 2016, đến nay qua kiểm tra đã hư hỏng không sử dụng được. Số lượng camera còn lại là 77/87 cái đã lắp đặt. Công an huyện đang quản lý 2 đầu ghi, 4 màn hình ti vi.

Đối với các xã, thị trấn, đến nay xã Tam Giang đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh gồm 1 server, 1 màn hình, 7 camera; xã Tam Xuân 1 dự kiến lắp đặt hệ thống gồm 9 camera; xã Tam Mỹ Đông 12 camera; các xã còn lại đang xây dựng đề án.

Tại cuộc họp, UBND huyện Núi Thành thống nhất phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống camera giám sát an ninh tại trung tâm huyện lỵ với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị Công an huyện tiếp tục hoàn chỉnh phương án án hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới.

VĂN PHIN
Nguồn: https://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/nui-thanh-dau-tu-1-ty-dong-nang-cap-he-thong-camera-an-ninh-118326.html

Miss. admin