Núi Thành: Thu ngân sách tăng gần 64% so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến hết tháng 9.2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Núi Thành đạt hơn 9.311,1 tỷ đồng, đạt 79,55% so với dự toán tỉnh giao và tăng 63,64% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển sản xuất – kinh doanh. Ngành thương mại, dịch vụ được duy trì phát triển.

Ngành thuế và các địa phương triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh thu thuế vãng lai, nợ đọng thuế và nguồn khai thác quỹ đất; chỉ đạo chi đảm bảo đúng quy định của pháp luật và cơ chế điều hành ngân sách của nhà nước; thực hiện chế độ công khai, minh bạch tài chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách…

VĂN PHIN
Nguồn: https://baoquangnam.vn/kinh-te/nui-thanh-thu-ngan-sach-tang-gan-64-so-voi-cung-ky-118321.html

Miss. admin