Quảng Nam ban hành hướng dẫn mới, nới lỏng đi lại với các tỉnh, thành

Người đã tiêm đủ liều vắc-xin đến Quảng Nam từ tất cả các tỉnh, thành không phải cách ly tập trung.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất, người từ 4 địa phương phía Nam gồm TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đến tỉnh Quảng Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong 72 giờ.

Người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Những người tiêm chưa đủ liều vắc-xin thì cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Những người chưa tiêm vắc-xin phải cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

Quảng Nam nới lỏng đi lại với các tỉnh, thành

Thứ hai, đối với các tỉnh thành có ca Covid-19 trong cộng đồng chưa qua 14 ngày (trừ 4 địa phương nêu trên và TP Đà Nẵng có hướng dẫn riêng, Báo Người Lao Động đã thông tin), phải có giấy xác nhận về tình trạng vùng dịch nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh: Nếu đến Quảng Nam từ “vùng đỏ”, “vùng cam” thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; hạn chế tiếp xúc. Nếu đến từ “vùng vàng”, “vùng xanh” thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.

Đối với người chưa tiêm đủ vắc-xin: Nếu đến từ “vùng đỏ”, “vùng cam” thì thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Nếu đến từ “vùng vàng”, “vùng xanh” thì thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

Thứ ba, người từ các tỉnh, thành đã qua 14 ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng vào Quảng Nam thì không cần điều kiện, tự theo dõi sức khỏe.

Người đi qua tỉnh Quảng Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ; thực hiện đúng lộ trình di chuyển, không dừng đỗ tại Quảng Nam.

Đối với người dân Quảng Nam từ TP HCM và các tỉnh phía Nam tự nguyện đăng ký, được UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng hương đón về quê bằng máy bay, thì cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí, phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước khi lên máy bay.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì thực hiện cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo. Đối với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.

Tr.Thường

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-ban-hanh-huong-dan-moi-noi-long-di-lai-voi-cac-tinh-thanh-20211008194115185.htm

Miss. admin