Tin tức

QUẢNG NAM: Đã có 11/43 doanh nghiệp thanh toán nợ tiền thuế

Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã công khai thông tin danh sách 43 doanh nghiệp còn nợ thuế đối với Nhà nước tính đến thời điểm 31-7-2021 (thời gian nợ đã quá 90 ngày) theo quy định Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Trụ sở Cụ thuế tỉnh Quảng Nam.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 23-8, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, qua theo dõi tình hình thanh toán nợ thuế của các doanh nghiệp đã đăng công khai, từ đầu tháng 8 đến nay, Cục Thuế Quảng Nam đã tập hợp thông tin các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước. Theo đó, đã có 4 doanh nghiệp nộp hết thuế, 7 doanh nghiệp nộp một phần thuế (trong tổng số 43 doanh nghiệp).

Cụ thể: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (MST: 4000827326) đã nộp hết tiền thuế nợ  95,7 tỷ đồng; Công ty CP QNTECK (MST: 4001153020) đã nộp hết tiền thuế nợ quá hạn 405 triệu đồng; Công ty TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc (MST: 4001086060) đã nộp hết tiền thuế nợ 146,8 triệu đồng.

Các đơn vị đã nộp một phần khoản tiền nợ thuế, gồm: Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung (MST: 4000412480) đã nộp 461 triệu đồng, được gia hạn nợ thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, số tiền 2.565 triệu đồng; Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV (MST: 4000463735) đơn vị nộp được 4 tỷ đồng, hiện tại đơn vị còn nợ 6,9 tỷ đồng; Công ty TNHH INITATION Việt Nam (MST: 4000468268) đơn vị nộp được 651 triệu đồng, hiện tại đơn vị còn nợ 539 triệu đồng; Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức (MST: 4000407106) đơn vị nộp được 55 triệu đồng, hiện tại còn nợ 376 triệu đồng.

Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3 (MST: 4000491820) nộp 2 tỷ đồng, đơn vị còn nợ 3,347 tỷ đồng; Công ty TNHH Metiseko – Việt Nam (MST: 4000812062) đơn vị nộp được 104 triệu đồng, còn nợ 291 triệu đồng; Công ty TNHH Sơn Tiến (MST: 4000602971) đã nộp 174 triệu đồng, đơn vị còn nợ 147 triệu đồng và Công ty CP Tài chính và Phát triển năng lượng (MST: 0102304751) đã nộp 57,5 triệu, đơn vị còn nợ 271 triệu đồng.

Nguồn: LÊ HẢI – VĂN DŨNG, http://cadn.com.vn/news/75_248611_quang-nam-da-co-11-43-doanh-nghiep-thanh-toan-no-tien-thue.aspx

Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest