Du lịch - Đời sốngKinh tế - Xã hộiThời sựTin mới nhất

Quảng Nam đề nghị xem xét Lễ hội Nguyên Tiêu ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) xem xét, quyết định đưa “Lễ hội Nguyên Tiêu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Quảng Nam đề nghị xem xét Lễ hội Nguyên Tiêu ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Lễ hội Nguyên tiêu tại Hội quán Phúc kiến, thành phố Hội An. (Ảnh: Tư liệu TTQLBT Di sản Văn hóa Hội An)

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Lễ hội Nguyên Tiêu ở thành phố Hội An được hình thành trên cơ sở văn hóa bản địa của người Việt. Trải qua quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa với các nước Nhật Bản, Trung Hoa, lễ hội được cộng đồng cư dân Hội An sáng tạo, lưu truyền và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa.

Lễ hội Nguyên Tiêu phản ánh tình cảm, ước mơ, nguyện vọng của con người đối với thiên nhiên, cuộc sống; quan hệ giao tiếp xã hội, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, giữ gìn và giao lưu văn hóa truyền thống giữa các dân tộc anh em. Qua đó, mang giá trị cố kết cộng đồng, giao thoa văn hóa giữa các tộc người, là bằng chứng của quá trình cộng cư và tiếp biến văn hóa.

Từ năm 2010 đến nay, UBND thành phố Hội An đã ban hành lịch tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, trong đó, Lễ hội Nguyên Tiêu là sự kiện lớn nằm trong danh mục lễ hội của thành phố.

Với những giá trị nổi bật nêu trên, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở VH-TT và DL, UBND thành phố Hội An tổ chức điều tra, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Nguyên Tiêu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

Đến nay, hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể nêu trên đã hoàn thành theo đúng quy định, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ VH-TT và DL xem xét, quyết định đưa “Lễ hội Nguyên Tiêu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Văn Luận
Nguồn: https://laodongthudo.vn/quang-nam-de-nghi-xem-xet-le-hoi-nguyen-tieu-o-hoi-an-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-149849.html