Thời sựTin mới nhất

Quảng Nam hối thúc tiến độ Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương giải quyết các kiến nghị của người dân tại Dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa.

Ngày 23/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành văn bản về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh, liên quan đến Dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 323/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh.

Trong thông báo số 323/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và một số người dân mua đất dự án Viêm Minh – Hà Dừa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm Chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh can thiệp để Công ty ra sổ đỏ cho người dân và một số nội dung liên quan.

Các Dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc vẫn chưa hoàn thành.  Ảnh: Hoàng Anh
Các dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc vẫn chưa hoàn thành.

Dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh Quảng Nam  điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án tại Công văn số 5140/UBND-KTN ngày 04/8/2022.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ, trên cơ sở đó thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Block.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra các điều kiện theo đúng qui định để cho phép tách Giấy chứng nhận chuyển nhượng cho người mua sau khi đã thực hiện cấp theo Block.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, nghiệm thu việc Chủ đầu tư chuyển quyền sử dụng đất từ Block đến từng hộ, cá nhân riêng lẻ.

Nguồn: https://baodautu.vn/batdongsan/quang-nam-hoi-thuc-tien-do-khu-do-thi-viem-minh—ha-dua-d174057.html