Quảng Nam rà soát lại Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng

Ngày, 14/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản làm rõ một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Nhà máy sản xuất ô tô Trường Hải.

Theo đó, tỉnh này giao cho Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải, UBND huyện Núi Thành và các Sở liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Cụ thể, các đơn vị liên quan phải rà soát lại sự phù hợp của phạm vi đề xuất Dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Bắc Chu Lai; đồng thời làm việc với Công ty TNHH Một thành viên phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco) để thống nhất giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến diện tích 61,8 ha chồng lấn với phạm vi dự án Khu công nghiệp Bắc Chu Lai.

Cùng với đó, kiểm tra diện tích các loại đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng trong phạm vi Dự án và sự phù hợp với chỉ tiêu đất được phép chuyển mục đích sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt; ảnh hưởng của việc chuyển đổi mục đích diện tích đất thủy lợi đến hệ thống thủy lợi, phương án hoàn trả công trình thủy lợi bị ảnh hưởng; hiệu quả sử dụng đất trồng lúa hiện có trong khu vực Dự án; sự phù hợp với quy định pháp luật đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đất trong phạm vi Dự án do Nhà nước quản lý.

Ngoài việc rà soát các tài sản công trong phạm vi dự án và phương án xử lý (nếu có), các đơn vị liên quan phải rà soát sự phù hợp của Dự án với quy hoạch giao thông trên địa bàn (trong đó có quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam); cơ cấu sử dụng đất của Dự án.

Từ đó, các đơn vị này đánh giá ảnh hưởng của Dự án đến khả năng thoát lũ và phương án đảm bảo về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai; tình hình triển khai, thực hiện nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp đối với các khu công nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động; phương án ổn định đời sống cho các hộ dân bị thu hồi đất trong khu vực thực hiện Dự án.

Nhuệ Lộc

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/quang-nam-ra-soat-lai-khu-cong-nghiep-co-khi-o-to-chu-lai-truong-hai-mo-rong-20180504224261171.htm

Miss. admin