Quảng Nam: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam họp mở rộng hôm 7-10, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) nhằm thảo luận, thống nhất thành lập Ban Tổ chức đại hội đại biệu GHPGVN tỉnh.

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh.

Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh làm Trưởng ban Tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VI

Theo đó, chư tôn đức tham dự họp đã thống nhất cung thỉnh Ban Tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Nam lần thứ VI nhiệm kỳ (2022-2027) do Hòa thượng Thích Thiện Thành làm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự; Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh làm Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh làm Trưởng Tiểu ban Hậu cần; Đại đức Thích Viên Trừng, Ủy viên (DK), Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh làm Trưởng Tiểu ban Nội dung; Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh làm Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự; cùng chư tôn đức Trưởng các Tiểu ban.

Tại cuộc họp, chư tôn đức cũng bàn về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến thời gian tổ chức vào quý II – năm 2022.

Chư tôn đức cũng bàn về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố cũng báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, hội nghị Phật giáo trong thời gian tới như: Đại hội Phật giáo huyện Đại Lộc sẽ diễn ra vào ngày 11-10-2021; Đại hội Phật giáo huyện Phú Ninh vào ngày 25-10-2021; Hội nghị tổng kết và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự huyện Nông Sơn dự kiến vào ngày 12-11-2021; Đại hội Phật giáo TP.Tam Kỳ vào ngày 14-11-2021…

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/quang-nam-thanh-lap-ban-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-ghpgvn-tinh-lan-thu-vi-nhiem-ky-2022-2027-post59032.html

Miss. admin