Tin tức

Quảng Nam: Xử lý kỷ luật Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên

Ngày 9/9 thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã kỷ luật khiển trách Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam vào ngày 18/8, đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Quang Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên.

Huyện ủy Duy Xuyên (ảnh Thanh Đức)

Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật là do ông Nguyễn Quang Mạnh với cương vị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó trước hết là các vị Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp.

Đối với ông Nguyễn Quang Mạnh là thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con đẻ, dẫn đến con đẻ vi phạm pháp luật, bị Tòa án nhân dân huyện Duy xuyên xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo.

Một lãnh đạo của UBKT Tỉnh ủy cho phóng viên Đại Đoàn Kết biết: “Do con cái học xa không quản lý được, tuổi trẻ bồng bột dẫn đến vi phạm pháp luật mà theo Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên phải xử lý kỷ luật”.

Còn UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, vi phạm của ông Nguyễn Quang Mạnh đã làm ảnh hưởng đến vai trò nêu gương của bản thân và gia đình trong việc quản lý, giáo dục con đẻ; gây dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên và làm giảm sút uy tín cá nhân của ông Mạnh.

Từ đó, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Mạnh bằng hình thức khiển trách.
Nguồn: https://đaioanket.vn