Tin mới nhất

Tây Giang thông qua nhiều đề án phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2026

Ngày 11.10, Huyện ủy Tây Giang hội nghị lần thứ 6 thông qua nhiều đề án phát triển kinh tế – xã hội; quy trình công tác cán bộ và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn trong Đảng.

 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.H.

Hội nghị thông qua Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo tiến độ, kết quả biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2020 và Báo cáo tổng hợp và giải trình các ý kiến góp ý Đề cương lịch sử Đảng bộ huyện; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XVI) về tăng cường quản lý nhân, hộ khẩu; đất đai, khoáng sản, bảo vệ phát triển rừng và nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 và một số nọi dung khác.

Về xây dựng Đảng, đầu năm đến nay toàn huyện kết nạp được 96 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 120% chỉ tiêu nghị quyết và đạt 106,7% chỉ tiêu tỉnh giao. Hội nghị còn thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11, 12, 13 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, thương mại, du lịch…

Hôm nay 12.10, hội nghị tiếp tục làm việc nghe quán triệt các điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ĐÌNH HIỆP