Tin mới nhất

Thăng Bình tiếp nhận 10.000 USD ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Chiều 19.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tiếp nhận 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) từ Hội Y tế Hàn Quốc vì hòa bình Việt Nam ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện.
Bà Phan Thị Nhi – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình (bên phải) tiếp nhận ủng hộ. Ảnh: MINH TÂN
Bà Phan Thị Nhi – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình (thứ hai phải sang) tiếp nhận nguồn ủng hộ. Ảnh: MINH TÂN

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cảm ơn Hội Y tế Hàn Quốc vì hòa bình Việt Nam đã đồng hành, chia sẻ với huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; cam kết sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích.

Đến nay Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thăng Bình tiếp nhận hơn 2,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này dùng để hỗ trợ hàng hóa cho người dân TP.Hồ Chí Minh và tặng quà lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn huyện.

MINH TÂN