Thời sựTin tức

Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2535 thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025.

Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trương Thị Lộc làm Phó Trưởng ban và 17 thành viên. Sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025. Hằng năm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức rà soát, tập huấn về bộ công cụ rà soát, theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng tiến độ, quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hằng năm và báo cáo kết quả về Bộ LĐ-TB&XH.
theo baoquangnam.vn

Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest