Thanh lý hơn 187ha rừng trồng dự án JBIC tại Duy Xuyên

Hôm qua 24.9, UBND tỉnh quyết định thanh lý 187,35ha rừng trồng dự án JBIC trồng các năm 2002, 2003 và 2006 tại xã Duy Phú (Duy Xuyên).

Loại cây trồng thanh lý là keo lá tràm và keo lai; sản lượng lâm sản ước tính hơn 25.600m3, trong đó gỗ mộc hơn 8.217m3, gỗ nguyên liệu hơn 17.383m3.

Tổng số vốn đầu tư dự án nêu trên hơn 1,8 tỷ đồng, gồm hạng mục trồng và chăm sóc hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ chứa nước do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ (JBIC); hạng mục quản lý và bảo vệ rừng hơn 203 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. UBND tỉnh tính giá trị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, giá trị lâm sản tận thu hơn 16,8 tỷ đồng.

Sau khi có quyết định thanh lý rừng trồng dự án JBIC không thành rừng tại tiểu khu 411, 412, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên giao 38 hộ và nhóm hộ được giao khoán bảo vệ rừng tổ chức khai thác tận thu, tận dụng toàn bộ cây keo lai, keo lá tràm (cây phụ trợ) và giữ lại toàn bộ cây sao đen, cây thông hiện có trên diện tích rừng thanh lý để quản lý, chăm sóc và tái tạo rừng.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán gỗ rừng trồng thanh lý, các hộ, nhóm hộ nhận khoán quản lý bảo vệ và phát triển rừng dự án JBIC được hưởng 100% sau khi nộp thuế và bù đắp các chi phí khai thác, vận chuyển đến nơi tiêu thụ và nộp vào ngân sách xã giá trị tương ứng 200kg gạo/ha tại thời điểm khai thác để đầu tư cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

CHÂU NỮ
Nguồn: https://baoquangnam.vn/lam-nghiep/thanh-ly-hon-187ha-rung-trong-du-an-jbic-tai-duy-xuyen-117857.html

Miss. admin