Từ 0 giờ ngày 4.9, Điện Bàn kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Đây là nội dung được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn 5847 (ngày 2.9.2021) sau khi xem xét tờ trình của UBND thị xã Điện Bàn đề nghị kết thúc biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Thị xã Điện Bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 16.8. Ảnh: QUỐC TUẤN
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Điện Bàn. Ảnh: QUỐC TUẤN

UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn và các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá tổng quan quá trình thực hiện tầm soát trên diện rộng tại Điện Bàn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhất là thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để nhân rộng ra các địa phương khác (khi cần thiết); tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điện Bàn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 16.8, trừ 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong thực hiện theo Chỉ thị 15. Ngày 29.8, UBND thị xã quyết định kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16 đến 0 giờ ngày 4.9.
Nguồn:baoquabgnam.vn

Miss. admin