Vụ hủy 185 bìa đỏ tại hai khu đô thị số 6 và 11: Giao dịch dân sự của các bên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Liên quan đến quyết định hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại các khu đô thị số 6 và số 11 thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, cũng như trả lời một số người dân đồng thời là khách hàng có giao dịch với công ty này, Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trường Sơn cho biết, giao dịch dân sự giữa các bên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở TN&MT; đơn vị chỉ có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết tranh chấp vụ việc các bên liên quan qua cơ quan tòa án. Do đó, đề nghị các bên liên quan liên quan liên hệ cơ quan toà án để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trước đó, Báo Quảng Nam số ra ngày 16.7.2021 có bài: “Xung quanh vụ hủy 185 bìa đỏ tại hai khu đô thị số 6 và 11: Doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết”, phản ánh Công ty TNHH Chí Thành được UBND tỉnh giao đất và cấp 185 bìa đỏ tại khu đô thị số 6 và khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Tuy nhiên, quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất, công ty này vẫn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và có nhiều vi phạm cam kết về tiến độ thực hiện dự án.

Do vậy, ngày 16.10.2018, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi bìa đỏ đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành. Sở TN&MT cho rằng, từ ngày 16.10.2018 đến nay, mặc dù đơn vị có nhiều văn bản gửi Công ty TNHH Chí Thành, nhưng doanh nghiệp này vẫn không giao nộp 185 bìa đỏ đã bị thu hồi và cũng không liên hệ với Sở TN&MT để giải quyết. Để đảm bảo việc thực thi pháp luật đất đai, ngày 3.8.2021, UBND tỉnh ra quyết định hủy 185 bìa đỏ đã cấp trước đó cho công ty.

H.PHÚC
nguồn: https://baoquangnam.vn/giao-thong-xay-dung/vu-huy-185-bia-do-tai-hai-khu-do-thi-so-6-va-11-giao-dich-dan-su-cua-cac-ben-khong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-tinh-117783.html

Miss. admin