Thời sựTin mới nhất

Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm

Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác giám định, định giá là một trong những tiêu chí đánh giá, là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chiều 24/9, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), do ông Phan Đình Trạc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại TPHCM.

Trưởng ban Nội chính T.Ư: Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm ảnh 1

Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 24/9. Ảnh: Noichinh.vn

Kết quả kiểm tra cho thấy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực nói chung; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng.

Trong đó, các cơ quan chức năng có nhiều cố gắng trong công tác giám định, định giá, đã kết luận cơ bản đúng pháp luật, góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố trong 11 năm qua, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác giám định, định giá đã có nhiều chuyển biến tích cực, chặt chẽ, kịp thời hơn. Đặc biệt, qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trên cơ sở đó đã kiến nghị, đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan giám định, định giá và các cơ quan chức năng liên quan đã phối hợp thực hiện và hoàn thành 1.133 trưng cầu giám định (đạt 100%), 179/320 yêu cầu định giá (đạt tỷ lệ 55,9%), góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành của cơ quan quản lý nhà nước để chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót, vi phạm trong công tác giám định, định giá còn hạn chế.

Một số cơ quan tiến hành tố tụng lúng túng trong việc xác định cơ quan giám định, định giá; công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số quy định của pháp luật về giám định, định giá và pháp luật có liên quan còn nhiều bất cập…

Xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác giám định, định giá trong thời gian tới. Xác định công tác giám định, định giá là một trong những tiêu chí đánh giá, là thước đo trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy, không làm hết trách nhiệm, không công tâm, không khách quan.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường phối hợp, tích cực hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng cần nâng cao trách nhiệm trong trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá. Mặt khác, quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ nhiệm, nâng cao năng lực, phẩm chất, có chế độ, chính sách phù hợp đội ngũ cán bộ làm công tác giám định, định giá, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác PCTN, tiêu cực.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra và kết luận của Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hạn chế để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Ngô Tùng

Nguồn: Tienphong