Tin mới nhấtY Tế - Giáo dục - Sức khỏe

Các hồ chứa thủy điện lắp đặt 53 trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng

Trên địa bàn Quảng Nam có 24 dự án thủy điện đang vận hành với tổng công suất hơn 1.419MW, trong 10 dự án thủy điện bậc thang và 14 dự án thủy điện vừa và nhỏ.

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 19 công trình thủy điện thuộc 15 đơn vị quản lý đã thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa và lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn (KTTV) chuyên dùng với tổng diện tích lưu vực hơn 17.147km2.

Các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 53 trạm KTTV chuyên dùng; trong đó 29 trạm đo mưa, 18 trạm đo mưa kết hợp đo mực nước, 6 trạm đo mực nước. Mật độ trung bình lắp đặt thiết bị quan trắc đo mưa là 364,4km2/trạm.

Trong số 53 trạm KTTV thì Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 có 11 trạm quan trắc KTTV chuyên dùng; A Vương có 9 trạm; Đăk Mi 4 (A, B, C) 4 trạm; Sông Tranh 2 và sông Tranh 4 có 4 trạm/thủy điện; Sông Côn 2 có 6 trạm;  Đắk Mi 3 có 3 trạm;  Sông Bung 6, Khe Diên, Za Hung, Sông Tranh 4 có  2 trạm/thủy điện; Đăk Mi 2, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, A Vương 3 có 1 trạm/thủy điện.

Sở TN&MT cho biết, qua kiểm tra, có 12/15 chủ công trình chưa đáp ứng các quy định về mật độ lắp đặt trạm KTTV chuyên dùng. Phần lớn thủy điện chưa lắp đặt trạm quan trắc lưu lượng dòng chảy về hồ (trừ Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2).

Sở TN&MT cũng đánh giá, hầu hết chủ hồ chứa thủy điện thực hiện quan trắc, báo cáo và cập nhật số liệu vận hành theo đúng quy định. Trên địa bàn tỉnh có 8/19 nhà máy thủy điện đã thực hiện việc lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát trực tuyến gồm: Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, Đăk Mi 2, Za Hung, Sông Bung 6 và Khe Diên. Các thông số giám sát gồm mực nước hồ, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy, lưu lượng xả qua tràn.

TÙNG CHI