Tin mới nhất

Đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 17 trường hợp

UBND tỉnh vừa trình Thủ tướng Chính phủ xét và trình Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 17 cá nhân.

Cụ thể, thị xã Điện Bàn có 5 trường hợp: bà Phan Thị Lạng (SN 1890, xã Điện Hồng), bà Trần Thị Hương (SN 1912, phường Điện An), bà Dương Thị Khuy (SN 1905, xã Điện Phong), bà Đoàn Thị Tha (SN 1906, phường Điện Dương) và bà Bùi Thị Xử (SN 1910, xã Điện Tiến).

Huyện Duy Xuyên có 5 trường hợp: bà Trần Thị Thú (SN 1869, xã Duy Phú), bà Trương Thị Luôn (SN 1908, xã Duy Châu), bà Võ Thị Xược (SN 1916, xã Duy Vinh), bà Nguyễn Thị Lại (SN 1906, xã Duy Hòa) và bà Nguyễn Thị Bị (SN 1886, xã Duy Trung).

Xã Cẩm Thanh, TP.Hội An có 2 trường hợp: bà Lê Thị Huệ (SN 1904) và bà Phạm Thị Thí (SN 1922).

Các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Phú Ninh, Quế Sơn, mỗi địa phương có 1 trường hợp. Cụ thể gồm: bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1897, xã Hiệp Hòa, Hiệp Đức), bà Nguyễn Thị Lai (SN 1906, xã Tiên Cẩm, Tiên Phước), bà Mai Thị Xữ (SN 1927, thị trấn Trà My, Bắc Trà My), bà Nguyễn Thị Chít (SN 1902, xã Tam Vinh, Phú Ninh) và bà Nguyễn Thị Bông (SN 1887, xã Quế Phong, Quế Sơn).

Đây là những cá nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, Quảng Nam hiện có hơn 15 nghìn bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

CHÂU NỮ