Tin mới nhất

Bàn giải pháp đột phá về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030

Sáng nay 21.10, tại TP.Tam Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của Thường trực 12 cấp ủy huyện (cụm 2) vào dự thảo Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc hội thảo sáng nay 21.10. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc hội thảo sáng nay 21.10. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chín – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban Đảng của Tỉnh ủy dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định: Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ.

Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, được triển khai đồng bộ, toàn diện ở các khâu, tạo được sự chuyển biến tích cực. Đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tổ chức bộ máy bên trong của nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục sự trùng lắp, chống chéo.

Số lượng lãnh đạo cấp phó và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm nhanh. Các đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, tổ dân phố được rà soát sắp xếp cơ bản đảm bảo theo tiêu chí quy định.

Thường trực cấp ủy các địa phương phát biểu thảo luận tại hội thảo, Ảnh: N.Đ
Thường trực cấp ủy các địa phương phát biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: N.Đ

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, đồng chí Phan Việt Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số nơi chưa chặt chẽ, đúng thực chất.

Đội ngũ cán bộ có trình độ đào tạo sau đại học tuy được nâng lên về số lượng nhưng vẫn còn thiếu cán bộ quản lý giỏi, chuyên môn sâu; tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn chưa thật sự tinh gọn, hiệu quả hoạt động chưa cao…

Vì vậy, theo đồng chí Phan Việt Cường, Nghị quyết mới về “Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” được ban hành ở nhiệm kỳ này sẽ là tiền đề quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

“Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ, tham gia, góp ý thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, khó hoặc không thực hiện được; đồng thời đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp để Tỉnh ủy ban hành nghị quyết sát với thực tiễn và có tính khả thi cao” – đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn nhận được ý kiến thảo luận, đánh giá đúng thực tiễn những kết quả đã đạt được của Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ; phân tích các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian đến.

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI), đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, số cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ khá cao (cấp xã 87,3%; cấp huyện 95,9%; cấp tỉnh 98,3%). Cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn. Nhiều chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đạt và vượt.

Gợi ý thảo luận đối với dự thảo nghị quyết, đồng chí Nguyễn Chín cho biết, có nhiều điểm mới và mang tính đột phá, nhất là các mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy được xây dựng dựa trên các quan điểm, nguyên tắc của Đảng và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Dự thảo nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đạt chuẩn chức danh theo quy định.

– Về chỉ tiêu cán bộ nữ: Đối với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có hơn 30% cán bộ, công chức, viên chức là nữ thì phải có ít nhất 1 cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ. Phấn đấu từ 20% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và 25% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là nữ.

– Về chỉ tiêu cán bộ trẻ: Phấn đấu từ 10% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và từ 30% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện dưới 40 tuổi. Phấn đấu từ 5% trở lên cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện…

NGUYÊN ĐOAN
Nguồn: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/ban-giai-phap-dot-pha-ve-cong-tac-can-bo-nhiem-ky-2020-2025-dinh-huong-den-nam-2030-118917.html