Tin mới nhất

Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam

Ngày 9.11, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Duy Phúc và ông Nguyễn Công Thành, kể từ ngày 15.11.2021.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc, ông Trần Duy Phúc đang đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật, còn ông Nguyễn Công Thành là Trưởng phòng Quản lý dự án 1 trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Trước đó vào ngày 27.8.2021, UBND tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Sơn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc của ban này.

CÔNG TÚ
Nguồn: https://baoquangnam.vn/giao-thong-xay-dung/bo-nhiem-2-pho-giam-doc-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-tinh-quang-nam-119784.html