Tin mới nhấtY Tế - Giáo dục - Sức khỏe

Bộ Y tế chấn chỉnh việc thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19

Trước thực trạng một số cơ sở y tế chưa thực hiện đúng các quy định về mức giá và chi trả xét nghiệm Covid-19, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh.
Bộ Y tế chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19
Bộ Y tế yêu cầu thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm theo đúng quy định. Ảnh: suckhoedoisong.vn
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ sở y tế thuộc bộ, y tế các bộ ngành và cơ sở y tế tư nhân thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí.

Thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn để thu và thanh toán với người bệnh.

Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn mức giá lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện mức giá và thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 4356 ngày 28.5.2021, Công văn 5378 ngày 7.7.2021.

Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm cho cán bộ, viên chức, người bệnh và người nhà người bệnh theo Công điện 628 ngày 10.5.2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Công điện 615 ngày 7.5.2021 của Bộ Y tế thì lựa chọn các phương pháp xét nghiệm phù hợp, thực hiện gộp mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thanh toán theo nguyên tắc thực thanh thực chi, trong đó chi phí về sinh phẩm, vật tư, hóa chất để xét nghiệm theo giá trúng đấu thầu của cơ sở y tế.

Trường hợp cơ sở y tế công lập thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước thì thu theo mức giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 4356 ngày 28.5.2021, Công văn 5378 ngày 7.7.2021; không thực hiện mức giá dịch vụ theo yêu cầu đối với xét nghiệm Covid-19…

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm Covid-19 nói riêng.

P.V
Nguồn: https://baoquangnam.vn/y-te/bo-y-te-chan-chinh-viec-thu-dich-vu-xet-nghiem-covid-19-118034.html