Tin mới nhất

Cấp quyền sử dụng đất sản xuất ở Tam Trà: Phát triển sinh kế cho đồng bào Co

Huyện Núi Thành vừa tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất cho các hộ đồng bào Co sinh sống tại xã Tam Trà, nhằm tạo điều kiện để người dân tập trung phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Co. Ảnh: VĂN PHIN
Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Co. Ảnh: VĂN PHIN

Có mặt rất sớm tại trụ sở UBND xã Tam Trà, những hộ đồng bào dân tộc Co rất vui khi được cầm trên tay tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất có thời hạn 50 năm.

Ông Trần Văn Anh (thôn Phú Tân) bày tỏ: “Tôi rất mừng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đây, gia đình chúng tôi yên tâm canh tác lâu dài trên diện tích đất mình được cấp và có điều kiện hơn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Trong đợt 1 này, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã trao tổng cộng 507 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc Co thuộc các thôn Phú Tứ, Phú Tân, Phú Thọ (xã Tam Trà), với tổng diện tích đất hơn 800ha, thời hạn sử dụng là 50 năm (từ năm 2014 – 2064). Sắp đến, huyện Núi Thành sẽ tiếp tục trao 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Mười – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Trà chia sẻ: “Toàn xã có 327 hộ đồng bào dân tộc Co, với 1.204 nhân khẩu sinh sống tại 3 thôn Phú Thọ, Phú Tân, Phú Tứ. Những năm qua, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc Co cả về vật chất lẫn tinh thần.

Lần này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài, bà con rất phấn khởi, tin tưởng. Đây là điều kiện thuận lợi để đồng bào khai thác thế mạnh đất đai, vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Trần Đình Minh – Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành cho biết, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc Co xã Tam Trà nằm trong nội dung thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 23.4.2018 của HĐND huyện Núi Thành về chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc Co tại xã Tam Trà, giai đoạn 2018 – 2020.

Qua đó, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế đất đai để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Co. Ngoài việc cấp đất sản xuất, UBND huyện Núi Thành cũng đang hoàn chỉnh thủ tục cấp quyền sử dụng đất ở cho 226 hộ đồng bào ở đây.

Nghị quyết số 52/2018 của HĐND huyện Núi Thành về “Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc Co tại xã Tam Trà, giai đoạn 2018 – 2020” nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gắn với giảm nghèo bền vững, bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của vùng đồng bào dân tộc Co.

Qua đó, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiều nội dung phải thực hiện, có chỉ tiêu: số hộ đồng bào Co xã Tam Trà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất phải đạt 100%.

VĂN PHIN