Tin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.9 đến ngày 17.9.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/09 đến ngày 17/09/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực huyện Núi Thành

Ngày 11/9/2021 (5h00 – 6h00) và (13h00 – 14h00) Trạm Tam Xuân 3-5, 3-7, 3-2, 3-3, 3-4, 3-8, 3-6, Cục Dự trữ Nhà Nước, Boo Phú Ninh, Hưng Minh Quang_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, Huy Quân_NLMT, PSCQN_NLMT, Nam Sơn_NLMT

Ngày 11/9/2021 (5h00 – 14h00) Tam Xuân 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-8, Rác thải Tam Xuân, The Linh_NLMT

Ngày 15/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Thôn 9, Thôn 10 Tam Mỹ, T8 Tam Trà, Tam Mỹ Tây 2-1

Ngày 16/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Sơn Hà, Sơn Hà T3_NLMT, Quan Châu T2, Hữu Toàn, Hữu Toàn T2

Ngày 17/9/2021 (5h00 – 6h00) và (11h00 – 12h00) Một phần xã Tam Anh Nam, Tam Hòa, Tam Hải

Ngày 17/9/2021 (5h00 – 12h00) Tam Anh Nam 6

Ngày 17/9/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Tam Hòa 4

Khu vực thành phố Tam Kỳ

Ngày 11/9/2021 (5h00 – 16h00) Trạm Phước Hòa 2

Ngày 11/9/2021 (5h00 – 16h30) Trạm KDC Trường Đồng

Ngày 11/9/2021 (6h30 – 7h00) và (16h00 – 16h30) Trường Xuân 4, TĐC An Sơn, Trần Cao Vân 4, KPC An Sơn, Hùng Vương 1, 2, 5, Thanh Hóa, KDC N24, N14, TĐC Hùng Vương, Hội Nông Dân, Cục Thuế Quảng Nam 2, Dưỡng Sơn, Trần Cao Vân 1, 2, 3, Trường Cao đẵng KTKT, Trần Dư 1, Phát hành Báo chí, Phan Chu Trinh 1,5, Tôn Đức Thắng, Tổ 4 An Sơn, Thư Viện, Bưu điện An Xuân, Nhà sách Nguyễn văn Cừ, NH Đông Á, Duy Tân 1,2, Chợ Tam Kỳ, Phan Đình Phùng, Cồn Thị, KDC Tây Bắc_Thanh Hóa, Thái Phiên

Ngày 11/9/2021 (6h30 – 10h30) Trạm Trường Xuân 2-1

Ngày 12/9/2021 (6h00 – 9h30) Trạm Tuấn Đạt 1

Ngày 14/9/2021 (6h00 – 10h30) Trạm Tam Phú 7

Khu vực huyện Bắc Trà My

Ngày 11/9/2021 (6h00 – 11h30) Xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc

Khu vực huyện Thăng Bình

Ngày 12/9/2021 (6h00 – 6h30) và (12h00 – 12h30) KDC Lưu Minh, Quán Hương, UB Bình Phục, Đúc Gang (Vật Liệu 54), CCN Hà Lam – Chợ Được, Đông An, One Woo, Gift By Design, Cty Domex, Domex 2, Tất Viên 2, NM Hạt Điều, Nguyên Lợi Hưng 1, 2, Đài 1-Sư 315, TNHH SXCBTP QN, XN May Hòa Thọ, NM Sợi T1, Bình Phục 3, May Bình Phương, XN Cát, Sư Tử Đỏ, Vững Phát, OBS, Eward, GaPaDent, Phú Toàn, Hoàng Hưng Gia Bảo, Nguyên Tâm, Huyện ủy 3

Ngày 12/9/2021 (6h00 – 12h30) TĐC Cảnh sát giao thông 5, Trường Cảnh sát giao thông 1,2, TT Sát Hạch Lái Xe, Ngọc Sơn 3

Ngày 13/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Cây Cốc 2, 3,4, Cảnh sát giao thông Ngày 14/9/2021 (6h00 – 6h30) và (12h00 – 12h30) Một phần Bình Hải

Ngày 14/9/2021 (6h00 – 12h30) Một phần xã Bình Nam

Khu vực huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 14/9/2021 (6h30 – 11h30) Trạm Bình Sơn 1

Ngày 16/9/2021 (5h30 – 17h00) Xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ

Khu vực huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 11/9/2021 (5h00 – 13h00) Trạm An Long 2

Ngày 12/9/2021 (6h30 – 11h30) Trạm T3, T4 Đông Phú, T3-4 Đông Phú, CCN Đông Phú GĐ II

Ngày 14/9/2021 (7h00 – 9h00) Trạm Chợ Mới Phú Thọ Ngày 14/9/2021 (9h30 – 11h30) Trạm T6 Quế Thuận

Ngày 14/9/2021 (13h00 – 15h00) Trạm T2B Quế Châu

Ngày 14/9/2021 (15h30 – 17h30) Trạm T2C Quế Châu Ngày 15/9/2021 (5h00 – 13h00) Trạm Nam Sơn 1

Ngày 16/9/2021 (5h30 – 13h30) Trạm T5 Quế Cường

Khu vực huyện Duy Xuyên

Ngày 13/9/2021 (13h30 – 17h00) Trạm Bơm Điện Phong Ngày 15/9/2021 (6h00 – 11h00) Trạm HTX Duy Hòa 1

Ngày 15/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Nam Phước 12

Ngày 16/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Dệt 1 TT Nam Phước

Ngày 17/9/2021 (7h00 – 11h30)  Trạm TĐC Nồi Rang

Ngày 17/9/2021 (13h30 – 17h00) Trạm Duy Hải 3

Khu vực thị xã Điện Bàn

Ngày 12/9/2021 (5h00 – 14h30) Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt, KDC An Phú Quý, Khối phố Hà Dừa, Ngân Giang, Viêm Minh, Viêm Đông phường Điện Ngọc, Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dana Home Land, Khu đô thị Ngân Câu Ngân Giang, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung

Ngày 13/9/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương, Khối 7A, 7B Phường Điện Nam Đông

Ngày 13/9/2021 (4h30 – 14h00) Một phần Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương

Ngày 14/9/2021 (4h30 – 14h00) Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Phường Điện Dương

Ngày 14/9/2021 (13h00 – 14h00) Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương, Khối 7A, 7B Phường Điện Nam Đông

Ngày 14/9/2021 (5h00 – 13h30) Thôn Trung Phú 2 xã Điện Minh, trạm Bơm Điện Bình

Ngày 14/9/2021 (6h00 – 11h00) Công ty TNHH Sản Xuất Công nghiệp Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng, Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 14/9/2021 (6h30 – 10h30) Một phần khu phố chợ Phường Điện Ngọc Ngày 15/9/2021 (6h30 – 11h00) Công Ty Cổ Phần Dewoo, Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Petro Miền Trung

Ngày 17/9/2021 (6h00 – 11h30) Thôn Triêm Trung 1, thôn Thanh Chiêm 2 xã Điện Phương, Thôn Uất Luỹ xã Điện Minh

Ngày 17/9/2021 (6h00 – 14h00) Khối 3 thị trấn Vĩnh Điện

Ngày 17/9/2021 (6h00 – 11h30) Thôn Đông Quang xã Điện Hoà

Khu vực thành phố Hội An

Ngày 13/9/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Một phần Khối Bàu Súng, Trảng Sỏi, Phường Thanh Hà, Thôn Bàu ốc xã Cẩm Hà

Ngày 14/9/2021 (13h00 – 14h00) Một phần Khối Bàu Súng, Trảng Sỏi, Phường Thanh Hà, Thôn Bàu Ốc xã Cẩm Hà

Ngày 15/9/2021 (7h30 – 9h30) Một phần khôí Xuân Thuận, Phường Cẩm Phô Ngày 15/9/2021 (9h30 – 11h30) Một phần Khối Tu Lê, Lâm Sa, phường Cẩm Phô

Ngày 15/9/2021 (13h30 – 16h30) Một phần khốí An Bàng, Phường Cẩm An Ngày 16/9/2021 (7h30 – 10h30) Một phần Khối Tân Lập, Phường Tân An

Ngày 16/9/2021 (13h30 – 16h30) Một phần khối An Mỹ, phường Cẩm Châu   Ngày 17/9/2021 (7h30 – 10h30) Một phần Khối An Hội, Phường Minh An

Khu vực huyện Đại Lộc

Ngày 13/9/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Ươm tơ Giao Thủy

Ngày 14/9/2021 (5h00 – 15h00) Xã Đại Sơn, trạm Hòa Hữu Tây, Đại Hồng 4, Suối Lấm, Trang trại chăn nuôi Đại Sơn, Cầu Tân Đợi

Ngày 15/9/2021 (5h00 – 6h00) và (14h00 – 15h00) Xã Đại Thắng, trạm Phú Phước, Ủy ban Đại Phong, Mỹ Tây, Mỹ Hảo, Mỹ Đông, Tây Gia, Ủy ban Đại Minh 3, Đông Gia, Đông Gia 2, May Đại Thắng

Ngày 15/9/2021 (5h00 – 15h00) Trạm Bơm Thuận Mỹ, Ánh sáng Thuận Mỹ, Mỹ Nam, Mỹ Nam 2, Phú Phong, Gạch Tuynen Đại Phong

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.
Nguồn: baoquangnam.vn