Tin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.10 đến ngày 22.10.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 16/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Tam Hòa 4

Ngày 17/10/2021 (5h00 – 6h00) và (8h00 – 9h00) Xã Tam Hiệp, TT Núi Thành, Xã Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây

Ngày 17/10/2021 (5h00 – 9h00) NM Soda mất điện XT 475 (nhận điện từ XT 472), NM Kính nỗi mất điện XT 477 (nhận điện từ XT 476), Gạch men Anh em, Thacobus mất điện XT 481

Ngày 18/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Thanh Long 1

Ngày 19/10/2021 (6h00 – 12h00) UB Tam Nghĩa, Tam Xuân 4-4, 4-3

Ngày 19/10/2021 (7h00 – 9h00) Trạm Vinaconex 25 T3

Ngày 20/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Chợ Chu Lai

Ngày 21/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Tam Xuân 3-4

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 16/10/2021 (6h00 – 7h00) và (13h00 – 14h00) Thôn Kim Đới, Ngọc Mỹ xã Tam Thăng, Xã Tam Phú, Tam Thanh, Phường An Phú

Ngày 16/10/2021 (6h00 – 14h00) Trạm Tam Phú 7, Chiếu sáng An Hà, Bơm Tam Phú

Ngày 17/10/2021 (7h30 – 8h30) Trạm Phan Bội Châu 4

Ngày 17/10/2021 (7h30 – 9h30) XT A trạm KDC số 5

Ngày 18/10/2021 (7h00 – 12h00) Nhánh II trạm KDC Trường Đồng

Ngày 18/10/2021 (7h30 – 10h30) XT A trạm Tam Thăng 5

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 17/10/2021 (5h30 – 6h30) và (16h30 – 17h30) Trạm KDL Phú Ninh, XNN Khoáng, xã Tam Đại, xã Tam Thái, Thu phí cao tốc Tam Kỳ, CCN Chợ Lò, CCN Chợ Lò 2, 3, Long Sơn, Hòa Bình 2, xã Tam Dân, Bưu Cục cây sanh, Trường Nguyễn Dục, Tam Lãnh 1, Trường Phú Xanh, BT trộn, Đài Bên B PKKQ, Phước Lợi, Ngọc Tú

Ngày 17/10/2021 (5h30 – 17h30) Trạm Tam Thái 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Tam Thái 3-1, Phú Trà 1, 2, Thu phí cao tốc, CCN Chợ Lò 1, 2, 3, Công ty may Hòa Thọ

Ngày 19/10/2021 (6h00 – 16h30) Trạm Tam Dân 10, Bưu cục Cây Sanh xã Tam Dân

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 17/10/2021 (5h30 – 6h30) và (16h30 – 17h30) Tiên Thọ 1,2,11, Thôn 4 Tiên Thọ, Mỏ đá Cù Lao, Xã Tiên Phong, Công ty mọc Tuấn sỹ, CCN Tài Đa 1, 2, Sportech Gament, Công ty may Hòa Thọ

Ngày 19/10/2021 (5h30 – 6h00) và (16h30 – 17h00) Xã Tiên Lập, Tiên An

Ngày 19/10/2021 (5h30 – 17h00) Xã Tiên An

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 16/10/2021 (6h00 – 14h30) Xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú, Trà Kot

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 16/10/2021 (5h30 – 6h30) và (16h00 – 17h00) Xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam, một phần xã Bình Lãnh, Bình Trị

Ngày 19/10/2021 (6h30 – 7h00) và (13h30 – 14h00) Một phần xã Bình Lãnh, Bình Trị Ngày 19/10/2021 (6h30 – 14h00) Xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam

Ngày 20/10/2021 (6h30 – 11h00) Trạm Bình An 1, xã Bình An

Ngày 20/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Dốc Sỏi, Bệnh Viện 1, Hà Lam 6

Ngày 22/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Bình Trung 2, Khánh Vĩnh 3

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 16/10/2021 (5h30 – 6h30) và (16h00 – 17h00) Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Quế Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước, Bình Lâm, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 16/10/2021 (5h30 – 17h00) Một phần thị trấn Tân Bình, trạm Quế Thọ 4, Quế Thọ 5, 5.1

Ngày 17/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm CCN Bà Huỳnh, VI-JA, Sông Trà 1B, Bà Xá, Trại Heo Tam Hiệp, T9 Phước Hiệp, Vàng Phúc Thuận

Ngày 19/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Thăng Phước 4, 9

Ngày 19/10/2021 (6h30 – 7h00) và (13h30 – 14h00) Một phần Bình Sơn

Ngày 21/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Thăng Phước 8, Hiệp Thuận 4

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 16/10/2021 (7h00 – 11h30) Trạm Đông Phú 2

Từ 5h00 – 6h00 ngày 17/10/2021 và 06h00-07h00 ngày 18/10/2021 Trạm NM Tinh Bột Sắn, Nam Châu Tân Lợi, xã Quế Thuận, Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, TT Đông Phú, Quế Long, Quế Phong, Quế An

Ngày 19/10/2021 (6h00 – 15h30) Trạm Quế Xuân (T7)

Ngày 21/10/2021 (6h00 – 15h30) Trạm T3,4,5 Quế Châu

Ngày 22/10/2021 (6h00 – 15h30) Trạm Quế Long 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 17/10/2021 (6h00 – 17h00) Một phần thị trấn Nam Phước, xã Duy Trung, Duy ThànhCCN Tây An, XLCNQN_NLMT, Minh Tuấn Tú_NLMT, Lâm Hùng_NLMT, Center_NLMT

Ngày 19/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Đông Cầu Chìm

Ngày 22/10/2021 (6h00 – 9h30) Trạm Nam Phước 10

Ngày 22/10/2021 (6h00 – 16h00) Trạm Xuyên Tây

Ngày 22/10/2021 (10h00 – 12h30) Trạm CCN Sedo 1 (CCN Đông Yên GĐ1)

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 15/10/2021 (7h30 – 11h30) Bến Xe Bắc Quảng Nam, một phần Khối 8A phường Điện Nam Trung

Ngày 16/10/2021 (5h00 – 6h00) và (15h30 – 16h30) Một phần xã Điện Hòa, Điện Thắng Trung, CCN Trảng Nhật 1, 2

Ngày 16/10/2021 (5h00 – 16h30) Công ty CP chăn nuôi Miền Trung, Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia), Cơ sở SX nước đá Hà Phùng, Công ty TNHH Thiện Hoàng, Công ty TNHH Woochang Việt Nam, DNTN Hòa Thắng, Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng), Trạm T31 – Trung tâm 75 – Tổng cục II, Công ty TNHH MTV Lụa Việt, Công ty CP bao bì Hoà Thọ Quảng Đà, Công ty CP TM&DV Hưng Anh, Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Điện Bàn, Thôn Hà Tây xã Điện Hòa, Một phần thôn Thanh Quýt 2 xã Điện Thắng Trung

Ngày 16/10/2021 (15h00 – 16h30) Một phần xã Điện Hòa, Điện Thắng Trung, CCN Trảng Nhật 1, 2

Ngày 17/10/2021 (5h00 – 16h00) Công ty CP may Hoà Thọ Điện Bàn, Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam (Điện Thắng Bắc), Công ty TNHH Daikyo Ohta Clothing, Một phần Khối 1 và khối 6 P Vĩnh Điện, Một phần Thôn Phong Lục Tây xã Điện Hòa, Thanh Quýt 1, 2 xã Điện Thắng Trung, Khối 4 phường Vĩnh Điện

Ngày 17/10/2021 (5h30 – 16h00) Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương, Khối 7A, 7B Phường Điện Nam Đông

Ngày 19/10/2021 (7h30 – 10h30) Thôn Bồ Mưng 3 và một phần thôn Bồ Mưng 2 xã Điện Thắng Bắc

Ngày 21/10/2021 (7h30 – 11h00) Khối 8A, 8B phường Điện Nam Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 17/10/2021 (5h30 – 16h00) Một phần Khối Bàu Súng, Trảng Sỏi, Phường Thanh Hà, Thôn Bàu Ốc xã Cẩm Hà

Ngày 17/10/2021 (7h30 – 11h00) Một phần Tân Thành, Phường Cẩm An

Ngày 19/10/2021 (7h30 – 10h30) Một khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu

Ngày 22/10/2021 (6h30 – 15h30) Thôn Vạn Lăng, Xã Cẩm Thanh

Ngày 22/10/2021 (7h30 – 11h00) Một phần Khối Hòa Thanh, Phường Tân An

Ngày 22/10/2021 (13h15 – 17h00) Một phần Nam Diêu, Phường Thanh Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 18/10/2021 (7h30 – 12h30) Trạm Thị trấn 5

Ngày 19/10/2021 (6h00 – 14h00) Trạm Đồng Chàm, Đầu Gò, Cầu Tân Đợi

Ngày 21/10/2021 (7h00 – 8h00/0 và (16h00 – 17h00) Trạm Đại Lãnh 3, 8, Thôn 10 Đại Lãnh, Gò Giữa, Thượng Đức

Ngày 21/10/2021 (7h00 – 17h00) Xã Đại Hưng, Trại giam An Điềm, xã Cà Dăng, Thủy điện Sông Cùng, trạm Hà Thanh, Hà Thanh 2, Đất màu Nà Ngọc Thạch, Tân Hà, Đất màu Đại Lãnh, Đại Lãnh 1, 2, Thôn 15 Đại Lãnh, Tịnh Đông Tây, Bơm Gò Cấm, Thôn 12 Đại Lãnh, Thôn 12-2 Đại Lãnh, Bơm Hà Tân

Ngày 22/10/2021 (6h00 – 15h00) Trạm Khe Hoa

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 19/10/2021 (7h30 – 9h30) Thôn A Bung 2 và Zà Nghìn, xã A Rooil

Ngày 19/10/2021 (10h00 – 12h00) Thôn A Bung 1 và A Xanh, xã A Rooil

Ngày 19/10/2021 (12h30 – 14h30) Thôn A Dung và Tù Ngung, xã A Rooil

Ngày 19/10/2021 (15h00 – 17h00) Thôn A Điêu và Cà Dâu, xã A Rooil

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V