Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 2.10 đến ngày 8.10.2021

  • P.V | 24/09/2021 10:55
(QNO) – Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 2/10/2021 (6h00 – 12h00)

Trạm Tam Hòa 4, Nam Định 2, KDC Tam Anh Nam, KDC Tam Anh Nam T2, T3

Ngày 4/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm KDC Tam Anh Nam T3, KDC Tiên Xuân

Ngày 5/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Phú Hòa

Ngày 5/10/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Phạm Minh Gia

Ngày 5/10/2021 (9h00 – 11h00)

Trạm Phú Long

Ngày 6/10/2021 (6h00 – 12h00)

UB Tam Nghĩa

Ngày 6/10/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Máy Nông Nghiệp

Ngày 6/10/2021 (9h00 – 11h00)

Trạm Vinaconex 25 T3

Ngày 7/10/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Tam Hòa 6

Ngày 8/10/2021 (6h00 – 12h00)

Trạm Tam Trà T7, Tam Xuân 3-9, Tam Anh Bắc 1, 2, Tam Trà T2, T3

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 2/10/2021 (6h00 – 13h00)

Trạm Phan Bội Châu 5

Ngày 5/10/2021 (6h00 – 13h00)

Trạm Phan Chu Trinh 5

Ngày 7/10/2021 (6h00 – 15h00)

Nhánh C và D Trạm KDC Trường Đồng

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 9h30)

Trạm Hùng Vương 2, XT B Trạm Dưỡng Sơn

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 3/10/2021 (5h30 – 6h30) và (16h30 – 17h30)

KDL Phú Ninh, XNN Khoáng, xã Tam Đại, Tam Thái, Thu phí cao tốc Tam Kỳ, CCN Chợ Lò, CCN Chợ Lò 2, 3, Long Sơn, Hòa Bình 2, xã Tam Dân, Bưu Cục cây sanh, Trường Nguyễn Dục, Tam Lãnh 1, Trường Phú Xanh, BT trộn, Đài Bên B PKKQ, Phước Lợi

Ngày 3/10/2021 (5h30 – 17h30)

Trạm Tam Thái 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Tam Thái 3-1, Phú Trà 1, 2, Thu phí cao tốc, CCN Chợ Lò 1, 2, 3, Công ty may Hòa Thọ

Ngày 6/10/2021 (7h00 – 10h00)

Trạm Tam Thành 3 xã Tam Thành

Ngày 6/10/2021 (13h30 – 17h00)

Trạm Tam Phước 2 xã Tam Phước

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 3/10/2021 (5h30 – 6h30) và (16h30 – 17h30)

Ngọc Tú, Tiên Thọ 11, Thôn 4 Tiên Thọ, Tiên Thọ 1, 2, Mỏ đá Cù Lao, Xã Tiên Phong, Công ty mọc Tuấn sỹ, CCN Tài Đa 1, 2, Sportech Gament, Công ty may Hòa Thọ

Ngày 5/10/2021 (6h30 – 11h30)

Trạm thôn 1 Tiên Lập, xã Tiên Lập

Ngày 5/10/2021 (13h30 – 15h30)

Trạm Tiên Lập 1-1, xã Tiên Lập

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 5/10/2021 (7h30 – 13h30)

Trạm Trà Linh 8

Ngày 6/10/2021 (7h30 – 13h30)

Trạm Trà Linh 9

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 2/10/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Hà Lam 1,3,8,  UB huyện Thăng Bình

Ngày 5/10/2021 (7h00 – 12h30)

Trạm Cầu Bình Nam, Thái Đông, Thái Đông 1, 2, Tịnh Yên

Ngày 7/10/2021 (6h00 – 16h00)

Một phần xã Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, trạm Xoáy Trâu

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 02/10/2021 (16h00 – 17h00)

T9 Phước Hiệp, trại Heo Tam Hiệp, Vàng Phúc Thuận, Sông Trà 1B, CCN Bà Huỳnh, VIJA NLMT

Ngày 2/10/2021 (05h00 – 06h00) và (12h00 – 13h00)

Xã Phước Hiệp, Quế Bình, Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà

Ngày 2/10/2021 (5h00 – 13h00)

Một phần xã Quế Bình, Sông Trà, Phước Trà

Ngày 4/10/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm BQL Đak Mi 4

Ngày 5/10/2021 (6h00 – 12h00)

Trạm T3 Phước Năng

Ngày 6/10/2021 (5h00 – 18h00)

Trạm Phước Sơn 6,7, Cty TNHH Phước Minh, TT VT Liên Tỉnh Khu Vực 3

Ngày 8/10/2021 (5h00 – 18h00)

Trạm Phước Chánh 2

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Từ 6h00 – 7h00 ngày 01/10 và 16h00 – 17h00 ngày 02/10

Một phần huyện Quế Sơn, NM Tinh Bột sắn, Nam Châu

Ngày 3/10/2021 (7h00 – 12h30)

CCN Đông Phú II, T3, T4 Đông Phú, T3-4 Đông Phú

Ngày 3/10/2021 (14h00 – 17h00)

Trạm Đông Phú 1, 4, KDC Cấm Dơi

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 10h30)

Trạm Quế Phú 3.4

Ngày 8/10/2021 (11h00 – 14h00)

Trạm Quế Phú 4.1

Ngày 8/10/2021 (14h30 – 16h30)

Trạm Quế Phú 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 3/10/2021 (5h00 – 8h00)

Trạm Đại Dương Kính

Ngày 4/10/2021 (6h00 – 11h00)

Trạm Thôn 4 Duy Thành

Ngày 4/10/2021 (13h30 – 17h00)

Trạm Đập Duy Thành

Ngày 8/10/2021 (13h30 – 17h00)

Trạm Bơm Điện Phong

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 3/10/2021 (8h00 – 10h00)

Công ty CP chăn nuôi Miền Trung, một phần thôn Hà Tây 2 xã Điện Hòa, Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia), Cơ sở SX nước đá Hà Phùng, Công ty TNHH Thiện Hoàng, Công ty TNHH Woochang Việt Nam, DNTN Hòa Thắng, Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng), một phần thôn Thanh Quýt 2 xã Điện Thắng Trung

Ngày 5/10/2021 (7h00 – 10h30)

Khối 8A, 8B phường Điện Nam Trung

Ngày 5/10/2021 (14h00 – 16h30)

Thôn An Tự xã Điện Thắng Nam

Ngày 7/10/2021 (7h00 – 11h00)

Một phần khối Câu Hà, Điện Ngọc

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 11h30)

Bến Xe Bắc Quảng Nam, Một phần Khối 8A phường Điện Nam Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 2/10/2021 (6h30 – 9h30)

Một phần Khối Hòa Thanh, Phường Tân An

Ngày 2/10/2021 (13h30 – 16h30)

Một phần Thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh

Ngày 3/10/2021 (6h30 – 9h30)

Một phần Khối An Thắng, phường Minh An

Ngày 3/10/2021 (7h15 – 9h30)

Ngư lưới cụ Hải Thanh

Ngày 3/10/2021 (9h30 – 11h30)

Minh Thịnh Lợi

Ngày 5/10/2021 (6h30 – 10h30)

Một phần Khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu

Ngày 6/10/2021 (7h30 – 10h00)

Cty TNHH Chi Mai

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 2/10/2021 (5h30 – 14h30)

Trạm Thanh Vân, Ô Gia Bắc

Ngày 4/10/2021 (7h00 – 16h00)

Trạm Gò Giữa, Trạm Thôn Đại An

Ngày 5/10/2021 (7h00 – 8h00) và (16h00 – 17h00)

Xã Đại Quang, Tân Thành, Quảng Lộc, Khai thác đá Đại Quang 27/7, nước đá Thân

Ngày 5/10/2021 (7h00 – 17h00)

Xã Đại Đồng, Gạch Đại Hưng, Đá Tràng Thạch, Toàn Phát, Khoáng sản Fensfat, Thủy điện Đại Đồng, Lặp Quang Đại Lộc

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 8h00) và (16h00 – 17h00)

Trạm Đại Lãnh 3, 8, Thôn 10 Đại Lãnh, Gò Giữa, Thượng Đức

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 17h00)

Xã Đại Hưng, Trại giam An Điềm, xã Cà Dăng, Thủy điện Sông Cùng, trạm Hà Thanh, Hà Thanh 2, Đất màu Nà Ngọc Thạch, Tân Hà, Đất màu Đại Lãnh, Đại Lãnh 1, 2, Thôn 15 Đại Lãnh, Tịnh Đông Tây, Bơm Gò Cấm, Thôn 12 Đại Lãnh, Thôn 12-2 Đại Lãnh, Bơm Hà Tân

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V

Miss. admin