Tin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20.11 đến ngày 26.11.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 20/11/2021 (7h00 – 11h00)

Thôn 9, 10 Tam Mỹ, T8 Tam Trà

Ngày 21/11/2021 (5h00 – 17h00)

Trạm Khương Thọ, Khương Thọ 2, 617 T2, Vân Trai 2, May Như Thành, May MT, Khương Mỹ 1, 2, Xóm Chèm-Ngòi Tranh, Vân Trai, Tam Mỹ Đông 4, Tam Mỹ 1, May Tiến Thành, Tam Mỹ Đông 5, Tam Mỹ Đông 3, Tam Mỹ Đông 2, Tịch Tây 2, Khối 6, TĐC TT Tam Hiệp, Đập Bà Quận, NaSa T2_NLMT, Tam Mỹ Đông 3-1, TT Thể Thao Huyện

Ngày 21/11/2021 (5h00 – 17h00)

TĐC 617, BVĐKTW Quảng Nam T1, T2, T3, T4, Nam Sơn 2, Dacotex, Hữu Toàn, Hữu Toàn T2, Sơn Hà, Quan Châu, Quan Châu T2, Trường Hải KIA T1, T2, T3, Ngân hàng nông nghiệp, CCI T1, T2, , Kẹo dừa Thành Tài, Chí Thành, Vinh Gia T1, T2, Hoàng Huy Hưng, Sài Gòn Hào Hưng, Nhà máy nước,Khương Nhơn, Thu phí cao tốc, MĐ An Thịnh, Kính nổi Chu Lai, Việt Khánh, Ức Thịnh, Ức Thịnh T2, Đất Quảng T7, Nguyên Liệu Giấy, Phương Tuân, Xử lý nước thải, Lê Ba, Sĩ Dũng T1,T2, Nguyên Liệu Giấy T2, Nguyên Liệu Giấy T3, Nguyên Liệu Giấy T4, Bao Bì Kimpack, Phạm Minh Gia, Ức Thịnh T2, Rừng Việt, Newfarm_NLMT, Thăng Long_NLMT, Sơn Hà T3_NLMT, Gre_NLMT, Đất Quảng T8_NLMT, Hội An_NLMT, Chu Lai Solar_NLMT, Bao bì Hồng Đào, Thủy Sản Trung Hải, Tín Hưng, Tuyển cát NT, Việt Hoa QNam, Bê Tông Hà Nội, Tokai-Sand, Silica, Comin An An Hòa, An An Hòa T2, Phú Long, Vina Alphat, Xử lý nước thải 2, NumberOne T1, T2, T3, T4, Tam Hiệp 3, VN Mobile, KDC Tiên Xuân, Tam Anh Nam 1, Tam Anh 2-2, Mai Kỳ Hà, Chu Lai QNam_NLMT, PTHT QNam_NLMT, Phú Long 2_NLMT, Gỗ Minh Dương, Chiếu sáng KCN Bắc CL, Max Packaging, Mapei, Nam Sơn, NĐH Trường Hải, Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải, Thép Trường Hải, Khung Gầm T1, Khung Gầm T1-1, Khung Gầm T2, Cơ khí Trường Hải, Xử lý nước thải Trường Hải, Máy Nông nghiệp, Sơmirơmooc, AutoCom, Compositor, Trường Hải T3, TĐC Tam Hiệp T1, TĐC Tam Hiệp T2, Khương Đại, Cảng Tam Hiệp T1, Cảng Tam Hiệp T2, Gas miền Trung, CS Cầu vượt, Hoa Chen, Surimi, QuaNaShin, Cảng T.Hải T3, Cảng T.Hải T4, Tam Hiệp 1, Tam Hiệp T4, Xăng Dầu Hòa Khánh, Xăng dầu Chu Lai

Ngày 23/11/2021 (7h00 – 13h00)

Trạm UB Tam Nghĩa

Ngày 24/11/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Phá dỡ Tàu Biển

Ngày 25/11/2021 (7h00 – 13h00)

Trạm Tam Giang 5

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 20/11/2021 (7h00 – 12h30)

Trạm KDC số 2 sở NN

Ngày 20/11/2021 (7h30 – 9h00)

Trạm KDC Bưu điện

Ngày 21/11/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm Tam Phú 10, 13, 14, 18

Ngày 22/11/2021 (7h30 – 11h00)

Trạm Tam Ngọc 6, 7

Ngày 24/11/2021 (6h30 – 8h00)

Trạm Tam Phú 8; An Hà 4; Phan Bội Châu 3, 7

Ngày 24/11/2021 (6h30 – 16h00)

Trạm Tam Phú 8; An Hà 4

Ngày 25/11/2021 (8h00 – 12h00)

Trạm Nhà máy nước TK T1; T2

Ngày 26/11/2021 (8h00 – 12h00)

– XT A Trạm Tam Thanh 2

– XT B Trạm TĐC Tam Thanh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 23/11/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Tài Đa 2 XT 472H4

Ngày 24/11/2021 (7h00 – 16h30)

Trạm Tam Thái 3, Tam Thái 9 XT 472H4

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 20/11/2021 (6h00 – 17h30)

Xã Tiên Lập, Tiên An

Ngày 20/11/2021 (14h30 – 17h30)

Xã Tam Lãnh,  Trạm thôn 8, 9 xã Tiên Thọ, Trạm thôn 4-5 xã Tiên Lộc

Ngày 22/11/2021 (8h00 – 12h00)

Trạm Tiên Hiệp 2 xã Tiên Hiệp

Ngày 22/11/2021 (13h30 – 16h00)

Trạm Tiên Cảnh 8 xã Tiên Cảnh

Ngày 23/11/2021 (06h30 – 07h30 và 16h00 – 17h00)

Xã Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh

Ngày 23/11/2021 (6h30 – 17h00)

Xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 23/11/2021 (06h30 – 07h30 và 16h00 – 17h00)

Xã Phước Gia

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 22/11/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Bình Quang 2

Ngày 23/11/2021 (7h00 – 16h00)

Trạm Tiên Đỏa 2

Ngày 23/11/2021 (7h00 – 16h00)

Trạm May Sài Gòn Xanh

Ngày 24/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm T4 Bình Trung, Kế Xuyên 2, Kế Xuyên 3, T5 Bình Trung

Ngày 25/11/2021 (7h30 – 11h30)

Trạm Hưng Mỹ, Tú Nghĩa 3, Trại Gà Trường Nguyên, Tân Phương Toàn, An Thành

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 21/11/2021 (05h00-06h00 và 16h30-17h30)

Các xã: TTĐông Phú, Quế Long, Quế Phong, Quế An.

Ngày 21/11/2021 (5h00 – 17h30)

Một phần xã Quế Thuận, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Minh và một phận TT Đông Phú.

Ngày 21/11/2021 (5h00 – 17h30)

Trạm Nam Châu Quế Hiệp

Ngày 22/11/2021 (7h00 – 10h00)

Trạm Gạch Tuy Nen Nam Sơn T2

Ngày 22/11/2021 (13h30 – 15h30)

Trạm TT xúc tiến  việt làm-XT 473 ETB2

Ngày 23/11/2021 (7h00 – 11h30)

Trạm HTX Quế Xuân-XT 477 E158

Ngày 23/11/2021 (13h30 – 15h30)

Trạm  Phân bốn Quế Cường-XT 473 ETB2

Ngày 22/11/2021 (6h30 – 13h30)

Trạm Quế Ninh T2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 22/11/2021 (7h00 – 14h00)

Trạm Bảo An Tây

Ngày 23/11/2021 (7h00 – 15h30)

Trạm TĐC Duy Châu; Lệ Bắc; CC Bắc Thanh Châu; TLH đất màu Lệ Bắc

Ngày 25/11/2021 (7h00 – 16h30)

Trạm Bàn Thạch và Bưu cực Bàn Thạch

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 13/11/2021 (7h00 – 11h30)

Một phần thôn Hạ Nông Trung, xã Điện Phước

Ngày 13/11/2021 (7h30 – 10h30)

Một phần Khối Ngọc Tam, phường Điện An

Ngày 14/11/2021 (8h00 – 11h00)

Một phần Khối Ngọc Tam, Ngọc Tứ phường Điện An

Ngày 14/11/2021 (8h00 – 10h30)

Một phần Khối Ngọc Tứ phường Điện An

Ngày 14/11/2021 (8h00 – 11h30)

Một phần Khối Ngọc Vinh, Phường Điện Ngọc

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 22/11/2021 (7h00 – 13h00)

Trạm Ấp Bắc

Ngày 22/11/2021 (14h00 – 17h00)

Trạm Thôn 12 Đại Lãnh

Ngày 23/11/2021 (7h30 – 15h30)

Trạm Phú Phong

Ngày 25/11/2021 (7h00-08h00 và 17h00-18h00)

Trạm Xuân Tây 3, An Chánh, An Chánh 2, Nam Phước, Nam Phước 2, Gạch Tân Phước, TTCN Đại Chánh, Thạnh Phú 2, NLMT TB-Solar, NLMT Đại Khương T1, NLMT Đại Khương T2, NLMT Đại Khương T3, NLMT PSC Quảng Nam, NLMT Việt Hương 1, NLMT ĐT Hùng Thiên

Ngày 25/11/2021 (7h00 – 18h00)

Xã Đại Thạnh, Đại Chánh, phụ tải trạm Xuân Đông, Xuân Nam, Xuân Tây 2, Khe Đá.

Ngày 26/11/2021 (7h30 – 12h30)

Trạm Ủy ban Thị trấn, Bưu điện Đại Lộc

Khu vực: Huyện Đông Giang, Tây Giang

Ngày 25/11/2021 (06h00 – 7h00 và từ 16h30 – 17h30)

Huyện Đông Giang, Tây Giang

Ngày 23/11/2021 (7h00 – 17h30)

Xã Axan, Ga Ri, Chơm huyện Tây Giang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V