Góc nhìn đa chiềuTin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.9 đến ngày 10.9.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09 đến ngày 10/09/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:
1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 5/9/2021 (7h00 – 10h00) Trạm Hoàng Huy Hưng

Ngày 7/9/2021 (5h00 – 6h00) và (14h00 – 15h00) Một phần xã Tam Xuân 1,2

Ngày 7/9/2021 (5h00 – 15h00) Trạm Cầu máng Tam Tiến, Thu phí Tam Xuân, Gạo Tiến Linh, Tam Xuân 1-2, 1-6, 2-6, 2-1, 2-8, 2-2, 2-4, 2-9, 2-3, 2-5

Ngày 7/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Tam Trà T2

Ngày 8/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm UB Tam Nghĩa 2, Tam Hòa 7

Ngày 10/9/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Bê tông Hà Nội, ToKaiSand, Silica, An An Hòa, An An Hòa T2, Phú Long, Vina Asphalt, Xử lý nước thải 2, Mai Kỳ Hà, Chu Lai Quảng Nam_NLMT, PTHT Quảng Nam_NLMT, Phú Long 2_NLMT

Ngày 10/9/2021 (8h00 – 12h00) Trạm Cảng Tam Hiệp T1, T2, T3, T4, Gas Miền Trung, Xăng Dầu Chu Lai, Xăng dầu Hòa Khánh, Khương Đại

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 7/9/2021 (5h00 – 6h00) và (14h00 – 15h00) Xí nghiệp Điện cơ, Hòa Hương, Phan Chu Trinh 2,6, Cao Phong, KDC Hòa Hương, Trung Tâm Thể dục thể thao, Phan Chu Trinh 3, KDC Nguyễn Huệ, Sơn Trà 2,3, 1A, 1B, KDC Sở Nông nghiệp, Sân vận động Ngày 7/9/2021 (6h30 – 9h30) Trạm T1 PMTT

Ngày 7/9/2021 (7h00 – 8h30) Trạm Tam Ngọc 8

Ngày 8/9/2021 (5h00 – 14h30) Tam Thanh 1, 3, 5, khu du lịch Tam Thanh Ngày 10/9/2021 (5h30 – 10h30) Trạm Tam Phú 11, 17

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 7/9/2021 (6h30 – 11h30) Trạm Tam Thái 5 xã Tam Thái

Ngày 7/9/2021 (8h30 – 10h30) Trạm Tam Lãnh 7, 8 xã Tam Lãnh Ngày 8/9/2021 (6h30 – 11h00) Trạm Tam Vinh 2 xã Tam Vinh Ngày 8/9/2021 (13h30 – 16h00) Trạm Đài D PKKQ

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 5/9/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Xí nghiệp May Hòa Thọ

Ngày 7/9/2021 (5h00 – 11h30) Trạm Tư Chánh, Ngọc Khô, Ngọc Khô 2

Ngày 9/9/2021 (5h00 – 11h30) Xã Bình Giang, trạm T4 Bình Triều

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 7/9/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Tân An 3, 6 Quế Thọ 5.1, 5

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 7/9/2021 (9h00 – 11h30) Trạm T9 Quế Xuân

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 6/9/2021 (5h30 – 12h00) Trạm Duy Phước 4, Bơm Lang Châu

Ngày 6/9/2021 (6h00 – 11h00) Trạm Duy Hải 4 Thôn 2, Duy Hải 6

Ngày 6/9/2021 (13h30 – 17h00) Trạm Bơm Bàu Lỡ

Ngày 7/9/2021 (6h00 – 10h00) Trạm Đặp ngăn mặn Duy Thành, Vạn Buồng ODA

Ngày 7/9/2021 (13h30 – 17h00) Trạm Khe Thủy

Ngày 8/9/2021 (5h30 – 13h00) Trạm Gạch Duy Trung

Ngày 8/9/2021 (6h00 – 11h00) Trạm Nam Phước 8 ODA

Ngày 9/9/2021 (6h00 – 11h00) Trạm Na Kham

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 4/9/2021 (5h00 – 6h00) và (14h30 – 15h30) Một phần xã Điện An, Điện Phước

Ngày 4/9/2021 (5h00 – 15h30) Thôn Khúc Luỹ xã Điện Minh, HTX NN Xã Điện Phong

Ngày 7/9/2021 (5h00 – 5h45) và (14h30 – 15h00) Một phần xã Điện Tiến, Cẩm Văn

Ngày 7/9/2021 (5h00 – 15h00) Thôn Đức Ký Bắc xã Điện Thọ, Công ty TNHH Ninh Hoà (nhà máy gạch), Thôn Bích Bắc xã Điện Hoà, Một phần Thôn Thái Cẩm xã Điện Tiến

Ngày 8/9/2021 (6h00 – 11h30) Công ty TNHH Gia Dinh Việt Nam, Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 8/9/2021 (7h00 – 10h30) Một phần khối 3 Vĩnh Điện

Ngày 9/9/2021 (6h00 – 11h30) Khu tái định cư xã Điện Minh

Ngày 10/9/2021 (5h30 – 16h00) Trạm Điện Tiến 2/2, 2/3

Ngày 10/9/2021 (6h30 – 11h00) Thôn Cổ An 1 (Nam La) xã Điện Nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 6/9/2021 (6h30 – 10h30) Một phần Khối An Hội, Phường Minh An

Ngày 6/9/2021 (13h30 – 16h30) Một phần Khối Tân Lập, Phường Tân An

Ngày 7/9/2021 (6h30 – 9h15) Một phần khốí Xuân Thuận, Phường Cẩm Phô

Ngày 7/9/2021 (9h15 – 12h00) Một phần khối Tu Lê, lâm Sa, phường Cẩm Phô

Ngày 8/9/2021 (6h30 – 9h30) Một phần khốí An Bàng, Phường Cẩm An

Ngày 8/9/2021 (9h30 – 12h00) Một phần khối An Bang, Trảng Sỏi, phường Thanh Hà Ngày 9/9/2021 (9h30 – 12h00) Một phần khối Hậu Xá, phường Thanh Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 7/9/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Khai thác đá Đại Quang 27/7

Ngày 7/9/2021 (13h00 – 17h00) Trạm Đất màu Phương Trung

Ngày 8/9/2021 (6h00 – 15h00) Trạm Hanh Tây

Ngày 9/9/2021 (5h30 – 16h00) Trạm Ủy ban Thị trấn, Ủy ban Thị trấn 2, Bưu điện Đại Lộc, Thương mại Đại Lộc

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 10/9/2021 (6h00 – 7h00) và (16h00 – 17h00) Huyện Đông Giang, Tây Giang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.
Nguồn: P.V baoquangnam.vn