Tin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 6.11 đến ngày 12.11.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2021 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 6/11/2021 (7h00 – 7h30) và (8h30 – 9h00)

Một phần xã Tam Thạnh, Tam Sơn

Ngày 6/11/2021 (7h00 – 9h00)

Tam Thạnh 1, 4 ,5, Đức Phú

Ngày 9/11/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Tam Xuân 2-6, Đông Thạnh Tây, Tam Hòa 2-3, Tam Hòa 1, UB Tam Hòa, HTX Tam Hòa, Đoàn Thị Chức,Tam Hòa 8, 4, 2-1, 3, 6, 7, 2-5, Võ Đăng Lâm, Đào Duy Tam, Nguyễn Văn Đông, Đặng Ngọc Danh, T6, T5 Tam Hải, Ốc Hương, LeDoMain, Tam Hải 1,3, 4,7,8, Nguyễn Hữu Thê, Ngô Phê, Phạm Tân, Bưu Cục, UB Tam Hải, Lê Văn Dự, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Huỳnh Ngọc Khải, Tam Hải 2, Thuận An 2, Lê Công Dương, Tam Hòa 2-6, 1-1, 5-1, Huỳnh Tiến Dũng, UB Tam Hải 2, Huỳnh Tấn Đạo, Tam Hải 10, 11, 4-2, Đào Duy Thế

Ngày 11/11/2021 (7h00 – 7h30) và (10h30 – 11h00)

Một phần xã Tam Trà

Ngày 11/11/2021 (7h00 – 11h00)

Trạm Tam Trà T1, T2, T3, T5, UB Tam Trà

Ngày 12/11/2021 (7h00 – 9h00)

Trạm Trường Phẩm

Ngày 12/11/2021 (9h00 – 11h00)

Trạm Nguyễn Thị Luận 1

Ngày 12/11/2021 (13h00 – 15h00)

Trạm Phước Thành 1

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 6/11/2021 (6h00 – 13h00)

Trạm Tam Thăng 10

Ngày 6/11/2021 (8h30 – 11h30)

Trạm Hùng Vương 2

Ngày 6/11/2021 (13h00 – 16h30)

Trạm T9 TTHC tỉnh

Ngày 8/11/2021 (7h00 – 16h30)

Nhánh C, D trạm KDC Trường Đồng

Ngày 8/11/2021 (7h30 – 8h30)

Trạm Thái Phiên, XT C Trạm Thư Viện

Ngày 8/11/2021 (9h00 – 11h30)

Trạm Tam Ngọc 3

Ngày 11/11/2021 (8h00 – 11h00)

Tam Thăng 4

Ngày 11/11/2021 (13h30 – 16h30)

Tam Thăng 11

Ngày 12/11/2021 (7h30 – 10h30)

Trạm Bưu điện An Xuân

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 5/11/2021 (8h00 – 8h30) và (9h30 – 10h00)

Xã Tam Dân

Ngày 6/11/2021 (7h30 – 9h30)

Trạm T2 TTHC Phú Ninh thị trấn Phú Thịnh

Ngày 10/11/2021 (7h00 – 16h30)

Trạm Tam Thái 3, 9, xã Tam Thái

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 5/11/2021 (8h00 – 8h30) và (9h30 – 10h00)

Xã Tiên Thọ, Tiên Phong

Ngày 6/11/2021 (7h00 – 17h30)

Trạm Mộc Văn Sĩ xã Tiên Phong

Ngày 10/11/2021 (8h00 – 12h00)

Trạm Tiên Hiệp 2 xã Tiên Hiệp

Ngày 10/11/2021 (13h30 – 16h00)

Trạm Tiên Cảnh 8 xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 6/11/2021 (6h30 – 11h30)

Xã Trà Bui

Ngày 7/11/2021 (6h00 – 16h00)

Thị trấn Trà My, xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 7/11/2021 (7h30 – 8h00) và (11h30 – 12h00)

KDC Lưu Minh, Quán Hương, Huyện Ủy 3,TĐC Thái Phiên

Ngày 7/11/2021 (7h30 – 12h00)

CCN Hà Lam – Chợ Được, NM Sợi Hòa thọ, một phần xã Bình Phục, trạm T3 Bình Triều, Trạm TĐC CSGT, trung tâm sát hạch lái xe, Trường CSGT T1, T2, Ngọc Sơn 3

Ngày 8/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm T4 Bình Trung, Kế Xuyên 2, 3, T5 Bình Trung

Ngày 9/11/2021 (7h30 – 10h30)

Trạm Bình Hiệp

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 8/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Quế Thọ 9

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 6/11/2021 (6h00 – 6h45) và (17h00 – 17h30)

Thị trấn Đông Phú Quế Sơn, xã Quế An, xã Quế Phong

Ngày 6/11/2021 (6h00 – 17h30)

Trạm Đông Phú 4, Xã Quế Long

Ngày 6/11/2021 (6h00 – 18h00)

Trạm T96

Ngày 7/11/2021 (6h00 – 18h00)

Trạm T96

Ngày 9/11/2021 (6h30 – 13h30)

Trạm Quế Ninh T2

Ngày 9/11/2021 (6h30 – 9h30)

Trạm Quế Phú 4.1

Ngày 9/11/2021 (10h00 – 12h00)

Trạm Quế Phú 2

Ngày 9/11/2021 (13h30 – 16h30)

Trạm Quế Phú 3.4

Ngày 11/11/2021 (6h30 – 15h30)

Quế Lộc T2, T3, T6, Chợ Thơm

Ngày 11/11/2021 (7h30 – 11h00)

Trạm Bơm Thượng Vĩnh

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 7/11/2021 (6h30 – 8h30)

Trạm CCN Sedo 1 (CCN Đông Yên GĐ1)

Ngày 9/11/2021 (7h00 – 15h00)

Trạm TĐC Duy Châu, Lệ Bắc, CC Bắc Thanh Châu, TLH đất màu Lệ Bắc

Ngày 11/11/2021 (7h00 – 14h00)

Trạm Duy Vinh 2

Ngày 11/11/2021 (7h30 – 9h30)

Trạm Long Hội

Ngày 11/11/2021 (10h30 – 12h30)

Trạm May Phong Sơn

Ngày 12/11/2021 (7h00 – 17h00)

Trạm Xuyên Tây

Ngày 12/11/2021 (9h00 – 13h00)

Trạm Bơm 19/5

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 7/11/2021 (7h00 – 15h30)

Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung

Ngày 8/11/2021 (7h30 – 11h30)

Thôn Tân Mỹ xã Điện Minh

Ngày 11/11/2021 (7h30 – 11h30)

Thôn Trung Phú 1,2 xã Điện Minh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 12/11/2021 (7h30 – 11h30)

Một phần Nam Diêu, Phường Thanh Hà

Ngày 12/11/2021 (13h30 – 16h30)

Một phần thôn Võng Nhi, Xã Cẩm Thanh

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 9/11/2021 (7h00 – 18h00)

Trạm Ô Gia Bắc 2, Thôn 8 Đại Cường

Ngày 9/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Hòa Hữu, Khe Liêm

Ngày 9/11/2021 (13h00 – 17h00)

Trạm HTX Đại An 1

Ngày 10/11/2021 (7h00 – 18h00)

Trạm Hòa An, Triệu Long, Sao Mộc, Thanh Ninh, Ngọc Nam Phương, Nhất Hưng Đại Đồng, Nhất Hưng Đại Đồng 2, Phú Thịnh, BTTĐ A Vương, HTX Hiệp Hưng, Tâm Phúc Nguyên, Gạch Thành Tâm, Cao su ĐN, Cao su 2, 3, Công ty Đại Hòa, Hùng Thanh, Xăng dầu Đại Quang, Gạch Phương Nam, Prime Đại Quang, NLMT Hải Sun, NLMT Hải Sun (T2), Phước Kỳ Nam T1, T2

Ngày 11/11/2021 (7h00 – 12h00)

Trạm Ánh sáng Lâm Phụng, Bơm Lâm Phụng, Ngã tư Ái Nghĩa 2

Ngày 11/11/2021 (13h00 – 17h00)

Trạm Mỹ Thuận, UB Đại Nghĩa 2

Ngày 12/11/2021 (7h00 – 8h00) và (16h00 – 17h00)

Xã Đại Thạnh, Đại Chánh, trạm Xuân Đông, Xuân Nam, Xuân Tây 2, Khe Đá

Ngày 12/11/2021 (7h00 – 17h00)

Trạm Xuân Tây 3, An Chánh, An Chánh 2, Nam Phước, Nam Phước 2, Gạch Tân Phước, Nhà máy Cồn Đại Tân, TTCN Đại Chánh, Thạnh Phú 2, NLMT TB-Solar, NLMT Đại Khương T1, T2, T3, NLMT PSC Quảng Nam, NLMT Việt Hương 1, 2, 3, NLMT Vỹ Hậu, NLMT ĐT Hùng Thiên

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 8/11/2021 (6h00 – 7h00) và (14h00 – 15h00)

Một phần xã Cà Dy

Ngày 8/11/2021 (6h00 – 15h00)

Trạm Bản Lanh

Ngày 11/11/2021 (8h30 – 15h30)

Xã La Ê, Ch’ Chun

Ngày 12/11/2021 (8h30 – 16h30)

Trạm Kiểm Lâm Khe Vinh

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 8/11/2021 (5h00 – 6h00) và (17h30 – 18h30)

Xã Tư

Ngày 8/11/2021 (6h00 – 18h00)

Một phần xã Tư

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V