Giải quyết di dời trụ điện khi mở đường xây dựng nông thôn mới

Trên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (NTM), trong đó việc chỉnh trang cảnh quan nông thôn, mở rộng đường giao thông đang được quan tâm. Đi đôi với việc mở rộng đường phát sinh di dời trụ điện để đảm bảo ATGT. Tỉnh Quảng Nam tích cực giải quyết vấn đề này, nhất là tại huyện Duy Xuyên.

Điện lực khu vực hỗ trợ thống kê, khảo sát; hỗ trợ cắt điện khi địa phương có kế hoạch thực hiện di dời trụ điện. 

Huyện Duy Xuyên đến nay có 11/11 xã đã đạt chuẩn NTM và đang được tỉnh xem xét công nhận huyện NTM. Một trong số vấn đề đang được huyện quan tâm giải quyết là di dời số trụ điện nằm trên mặt đường khi các xã tiến hành mở rộng đường giao thông. Theo ông Nguyễn Thế Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, do quá trình mở rộng cơ sở hạ tầng để phục vụ xây dựng NTM thì hiện nay trên địa bàn huyện có trên 600 cây trụ điện còn nằm trong lòng đường so với quy định. “Chúng tôi khi thi công đã lồng ghép vào dự toán để đảm bảo về hạ tầng cũng như hệ thống điện. Đối với những tuyến đường mở mặt cắt đường trục chính, đường trung tâm thì chúng tôi cũng đã tiến hành di dời trụ điện trung cao thế cũng như hệ thống điện hạ thế để đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn cho nhân dân”, ông Nguyễn Thế Đức cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Nguyễn Thế Đức, để di dời số trụ điện còn nằm trong lòng đường do mở rộng đường nông thôn vừa qua thì địa phương chờ bố trí vốn. Trong thời gian này, các xã chủ động lập kế hoạch cùng với Điện lực Duy Xuyên triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông. Đối với một số trụ điện nằm ở lòng đường có thể gây tai nạn, địa phương tiến hành phối hợp với Điện lực Duy Xuyên di dời trước. Số trụ điện còn lại nằm gần mép đường thì sẽ có kế hoạch di dời sau. Trong thời gian chờ việc thực hiện di dời đồng bộ, địa phương tuyên truyền, treo các bảng cảnh báo để nhân dân đi lại không gây tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Từ thực tế tại huyện Duy Xuyên cũng như các huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho thấy, các địa phương cần đưa chi phí di dời trụ điện vào chi phí dự án mở rộng đường giao thông nông thôn đồng bộ trong kế hoạch, đề án xây dựng NTM, phù hợp với tiêu chí NTM số 2 về giao thông của địa phương đã trình các cấp, các ngành có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Đối với Điện lực khu vực sẽ phối hợp cùng địa phương thống kê, khảo sát; hỗ trợ cắt điện khi địa phương có kế hoạch thực hiện di dời trụ điện.

 VIỆT HẢO – ĐÌNH CƯỜNG 

Nguồn: http://cadn.com.vn/news/150_250210_giai-quyet-di-doi-tru-dien-khi-mo-duong-xay-dung-nong-thon-moi.aspx

Miss. admin