Giữ nguyên mức thu học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81 (27.8.2021) quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thay thế Nghị định 86 (2.10.2015).
Học phí năm học 2021 - 2022 bằng mức thu của năm học 2020 - 2021. Ảnh: T.VY
Học phí năm học 2021 – 2022 bằng mức thu của năm học 2020 – 2021. Ảnh: T.VY

Trên cơ sở mức trần mà Nghị định 81 quy định, Chính phủ giao cho HĐND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể từ năm học 2022 – 2023 trở đi.

Riêng năm học 2021 – 2022, mức thu học phí không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí mà HĐND cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020 – 2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Nghị định cũng quy định 2 đối tượng không đóng học phí là học sinh tiểu học trường công lập và người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo quy định của Luật Giáo dục đại học; 19 đối tượng được miễn, 5 đối tượng được giảm học phí.

Với Quảng Nam, để kịp thời triển khai thực hiện việc thu học phí năm học 2021 – 2022 khi mà Nghị quyết 13 (19.7.2016) của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020 – 2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 57 (22.7.2021); sau đó UBND tỉnh cũng đã có Quyết định 2310 (12.8.2021) về mức thu học phí năm học 2021 – 2022 đối với các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Trần Thị Bích Thu – Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, dù thời điểm Nghị quyết 57 của HĐND tỉnh ra đời trước khi Nghị định 81 của Chính phủ ban hành nhưng nội dung của Nghị quyết 57 vẫn đúng như tinh thần của Nghị định 81 nên HĐND tỉnh không cần thiết phải ban hành nghị quyết mới về thu học phí đối với năm học 2021 – 2022.

Song từ năm học 2022 – 2023 trở đi, trên cơ sở Nghị định 81 của Chính phủ, HĐND tỉnh sẽ phải xem xét ban hành một nghị quyết mới về thu học phí. Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đã có Công văn 1505 (16.4.2021) đề nghị các tỉnh, thành phố ổn định mức học phí của năm học 2021 – 2022 như năm học 2020 – 2021 nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai bão lũ.

Theo Quyết định 2310 của UBND tỉnh, mức thu học phí đối với các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh năm học 2021 – 2022 bằng mức thu theo quy định Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh.

Cụ thể, ngoại trừ học sinh cấp tiểu học và trường phổ thông DTNT được miễn học phí, các cấp còn lại đều phải đóng học phí. Mức thu tương ứng với 3 vùng thành thị – nông thôn – miền núi, lần lượt là mầm non 105.000 – 45.000 – 20.000 đồng/tháng; THCS 60.000 – 30.000 – 15.000 đồng/tháng; THPT 105.000 – 65.000 – 20.000 đồng/tháng.

Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, mức thu học phí tùy theo nhóm ngành đào tạo, có mức từ 620.000 – 880.000 đồng/tháng. Thời gian thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông là 9 tháng/năm học; đại học, giáo dục nghề nghiệp là 10 tháng/năm học. Học phí thu định kỳ hàng tháng hoặc thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học theo tự nguyện của người nộp.
Nguồn: baoqu

Miss. admin