Tin mới nhất

Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất nội thất gỗ công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam vừa phối hợp Phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ nghiệm thu đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất nội thất gỗ công nghiệp” tại Cơ sở trang trí nội thất Gia Hưng (phường Trường Xuân).
Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất nội thất gỗ công nghiệp” tại Cơ sở trang trí nội thất Gia Hưng
Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất nội thất gỗ công nghiệp” tại Cơ sở trang trí nội thất Gia Hưng. Ảnh: N.S

Đề án hỗ trợ Cơ sở trang trí nội thất Gia Hưng 1 máy cắt CNC, model ZK4, củ đục 6kW, động cơ 7,5kW, hút chân không 7,5kW, mặt bàn hút chân không 6 khu. Tổng kinh phí thực hiện đề án 187 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 90 triệu đồng.

Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất nội thất gỗ công nghiệp không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm lao động địa phương mà còn góp phần quan trọng bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường trong tương lai.

KHÁNH LINH – NGỌC SÁNG